Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 08/07/2022

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ME NOHTIKH ANAΠΗΡΙΑ

Πρόσληψη λειτουργού έγκαιρης παιδικής παρέμβασης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, ανακοινώνει ότι δέχεται εκ νέου αιτήσεις για την πρόσληψη Λειτουργού Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης, για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τις επαρχίες Λεμεσού/Πάφου ή για άλλες ανάγκες της υπηρεσίας που μπορεί να προκύψουν, λόγω μη αποδοχής της προσφοράς της θέσης σε υποψήφιους που πληρούσαν τα κριτήρια, μετά από δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 2 Μαρτίου 2022.

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία (Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Η απασχόληση του Λειτουργού θα είναι για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία εργοδότησής του ή ενωρίτερα αν παύσουν να υφίστανται οι ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή του τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα Γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, στη διεύθυνση, 28ης Οκτωβρίου 10, 2012 Στρόβολος, ή μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής www.cpmental.com.cy Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα αντίγραφα πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων όπως και βεβαιώσεων για την απαιτούμενη πείρα, θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Επιτροπής έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: cpmental@cytanet.com.cy, ή να αποσταλούν στην Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση, Τ.Θ. 23292, 1680 Λευκωσία, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 08/07/2022, ώρα 12.30 μ.μ. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών/τεκμηρίων μαζί με την αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22871333/327.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πλήρωση κενής θέσης υγειονομικού λειτουργού
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
5 κενές μόνιμες θέσεις λειτουργού εκπαιδευτικού προγραμματισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
3 Κενές μόνιμες θέσεις μηχανικού πτητικών μέσων
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Υπεύθυνος Προγράμματος
ECCC- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ
Υπεύθυνος διαχείρισης προγράμματος
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ -EUAA