Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 04/07/2022

ΔΕΗ ΑΕ

17 θέσεις ΠΕ και ΔΕ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στη ΔΕΗ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την Πλήρωση δεκαεπτά (17) συνολικά θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα:
Α.' Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), Δεκατρείς (13) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π Ε, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Π Ε, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Ε.
Β' Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), Τέσσερις (4) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕ.


Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των προκηρυσσομένων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:
1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη ΔΕΗ Α.Ε. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού της τόπου (www.dei.gr).
Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που
αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' της παρούσας.
Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο Κατηγορίας Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί και μέχρι του συνολικού αριθμού των θέσεων της Κατηγορίας Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Δ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών Κατηγοριών Εκπαίδευσης (Π.Ε., Δ.Ε.). συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αιτήσεις μέχρι 4 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
ΕΚΕΤΑ
Πρόσκληση ειδικών επιστημόνων συνεργατών από την ΕΕΤΑΑ. ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Διευθυντή στο ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ