Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 28/06/2022

ΟΚΑΝΑ

Θέση Ιατρού Ψυχιάτρου ή Γενικού ή Παθολόγου ή Καρδιολόγου στο ΑΚΗΑ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο Νέες Δομές Αστέγων Δήμοy Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο με Κωδικό ΟΠΣ 5004188, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020 - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής - ΕΚΤ με τίτλο Δομές Αστέγων ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) Ιατρό με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα για το Υποέργο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ), για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος

1 ΟΚΑΝΑ Για τη στελέχωση της δομής Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Αθήνα ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Η΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ή ΑΛΛΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ
Για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών, καις συγκεκριμένα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.06.2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση - Υπεύθυνη μόνο με συστημένη επιστολή, στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Κατηγορία - Κλάδος:
Περιφερειακή Ενότητα:

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και λήγει την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
14 Κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
7 προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών στο ΨΝ Αττικής
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέση Ιατρού Ψυχιάτρου ή Γενικού ή Παθολόγου ή Καρδιολόγου στο ΑΚΗΑ
ΟΚΑΝΑ
4 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Ιατρού Μικροβιολόγου - Βιοπαθολόγου
IN VITRO LABS