Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση για την πλήρωση των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ σε τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναζήτησης νέων και δυναμικών επιστημόνων για τη στελέχωση του Πανεπιστημίου, της παροχής ευκαιριών για όσους βρίσκονται μακριά από τον Ελληνικό Ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο της διαφάνειας, τρία (3) Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αποφάσισαν να διερευνήσουν το ενδιαφέρον νέων Επιστημόνων για να καταλάβουν αντίστοιχες νέες θέσεις μελών ΔΕΠ. Τα Τμήματα αυτά είναι:

1. Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο
2. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα το Ηράκλειο
3. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα το Ηράκλειο

Σύμφωνα με την απόφαση 81/31.03.2022 της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σε κάθε ένα από τα Τμήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει κατανεμηθεί μια θέση νέου μέλους ΔΕΠ και καλούνται να προσδιορίσουν το γνωστικό αντικείμενο αυτής όσο και τη βαθμίδα στην οποία θα προκηρυχθεί. Στόχος της πρόσκλησης είναι ο εντοπισμός νέων επιστημόνων που θα επιθυμούσαν να εργαστούν στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και διαθέτουν εκείνη την ποιότητα σπουδών και ερευνητικής δραστηριότητας που θα βοηθήσουν στην ουσιαστική περαιτέρω αναβάθμιση του.
Οι ενδιαφερόμενοι / νες θα μπορούν να περιγράψουν στην ειδική φόρμα το αντίστοιχο Επιστημονικό Πεδίο ή Αντικείμενο που θεωρούν ότι καλύπτουν και ενδιαφέρει το κάθε Τμήμα, όπως καθώς επίσης μπορούν να προσδιορίσουν και τη βαθμίδα της θέσης. Όλη η διαδικασία δεν είναι δεσμευτική, τόσο για τους ενδιαφερόμενους / νες, όσο και για τα Τμήματα, καθώς ο στόχος είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι για τις κατάλληλες θέσεις, χωρίς καμιά αίσθηση αποκλεισμού ή έλλειψη ανοιχτών και δημόσιων διαδικασιών.

Πέρα φυσικά από το ίδιο το αντικείμενο της προτεινόμενης θέσης και τη βαθμίδα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναρτούν το αναλυτικό βιογραφικό τους, το Scopus ID τους καθώς και να συμπληρώσουν δύο πίνακες με την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία. Τα παραπάνω θα συγκεντρωθούν από το κάθε Τμήμα που θα τα λάβει υπόψη στη σχετική συζήτηση που θα ακολουθήσει για τον ορισμό του αντικειμένου των αντίστοιχων θέσεων.

Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται μέσω του παρακάτω υπερ-συνδέσμου: https://candidate-prof.hmu.gr
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης είναι η 30η Ιουνίου 2022 και ώρα 21:00.
Οι ενδιαφερόμενοι / και ενδιαφερόμενες, θα μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες:
- Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα που άπτονται ακαδημαϊκών ζητημάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον / ή την Πρόεδρο του κάθε Τμήματος.
- Για τεχνικά θέματα σχετικά με την αίτηση τους, με τη Δ/νση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης προτείνεται η χρήση του εργαλείου άμεσης επικοινωνίας (chat) του σχετικού υπερ-συνδέσμου στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, στο email: vfasoulas@hmu.gr και το τηλέφωνο 2810379837


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόσκληση για την πλήρωση των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ σε τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση Επίκουρου καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα «Δημοσιογραφία και Ψηφιακά Μέσα»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα μαθηματικών και στατιστικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση ΔΕΠ στην ειδικότητα «Καρδιολογία»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ