Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 25/07/2022

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Θέση ερευνητή Β βαθμίδας με αντικείμενο «Ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή/τριας Β’ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο (18ος-20ος αι.) στο ΙΙΕ/ΕΙΕ (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/03-2022)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική απαγόρευση.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 25.07.2022.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο τηλέφωνο 210 7273619 και email: iie@eie.gr
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
120 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ μόνιμου προσωπικού στην ΕΛΣΤΑΤ και στην ΑΠΔΠΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
17 θέσεις ΠΕ και ΔΕ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στη ΔΕΗ
ΔΕΗ ΑΕ
40 θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας με αντικείμενο «Ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο»
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ