Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3 κενές οργανικές θέσεις δικηγόρων στο δήμο Κατερίνης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοίνωσε την πλήρωση τριών (3) θέσεων Δικηγόρων, δυο (2) παρ’ Αρείω Πάγω και ενός (1) παρ’ Εφέταις στο Δήμο Κατερίνης, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων, όπως ισχύουν, και θα συνδέονται με το Δήμο Κατερίνης με σχέση έμμισθης εντολής.
Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη


ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Ο προσληφθέντες θα υπόκεινται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ - Τομέας Ασφάλισης Νομικών πρώην ΤΑΝ, θα υπάγονται οργανικά στο Δήμο Κατερίνης και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή να αποστείλουν αίτηση διά συστημένης επιστολής, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60133 Κατερίνη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων - Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Θωμά Γιαννώτα (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2351350412, 2351350411, 2351350430, 2351350406), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης.

Πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 έως 14:00 από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κατερίνης (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2351350412, 2351350411, 2351350430, 2351350406, 2351350538).
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
3 κενές οργανικές θέσεις δικηγόρων στο δήμο Κατερίνης
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ