Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/06/2022

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή/τριας Β’ βαθμίδας (Κύριου Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο Ανακάλυψη νέων βιοδεικτών: μεταφραστική έρευνα στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/01-2022).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική απαγόρευση. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο τηλέφωνο 210 7273868 και email: fotkalatzi@eie.gr
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Πρόσληψη μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Ερευνητή βαθμίδας Β στο ΙΝΕΒ
ΕΚΕΤΑ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΝΕΒτου ΕΚΕΤΑ
ΕΚΕΤΑ
Θέση ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΝΕΒ
ΕΚΕΤΑ
Θέση ερευνητή Β βαθμίδας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ