Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 06/05/2022

ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση λειτουργού τεχνικής συμμόρφωσης και διασφάλισης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Τεχνικής Συμμόρφωσης και Διασφάλισης (Ανάλυση Δεδομένων).
1. Καθήκοντα και Ευθύνες
(α) Συμμετέχει στον καθορισμό των δυνατοτήτων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων Καζίνο, καθώς και τις προδιαγραφές για μηχανές τυχερών παιχνιδιών, εξοπλισμού και σχετικές τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών που θα επιτρέψουν στην Αρχή να εντοπίζει πιθανές δυσλειτουργίες των μηχανών των τυχερών παιχνιδιών ή ανάρμοστη χρήση μηχανών και κατανόηση των δεδομένων των παιχνιδιών ανά τύπο μηχανής τυχερών παιχνιδιών και σε σχέση με το προφίλ των παικτών.

(β) Συμμετέχει στην ανάλυση των αναγκών και παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τον τρόπο με τον οποίο η Αρχή θα μπορεί να έχει πρόσβαση, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται υψηλό όγκο δεδομένων που θα προέρχονται από τις δραστηριότητες του Καζίνο, καθώς επίσης, και για τα εργαλεία/λογισμικά μέσω των οποίων θα μπορούν να παράγονται ταχεία και ακριβή δεδομένα / πληροφορίες δεδομένων και στατιστικές εκθέσεις.

(γ) Συνεργάζεται με το διαχειριστή Καζίνο για συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με τον εξοπλισμό, τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και την τεχνολογία στον τομέα Παιγνίων Καζίνο, καθώς και τα εργαλεία για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων που διαθέτει ο διαχειριστής Καζίνο.

(δ) Υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με πολιτικές και τεχνικά / κανονιστικά πρότυπα τα οποία θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του ολοκληρωμένου καζίνο - θέρετρου (ICR) και των μικρών δορυφορικών καζίνο με τις σχετικές νομοθεσίες και οδηγίες που εκδίδει η Αρχή.

(ε) Διενεργεί ή / και εποπτεύει ειδικές έρευνες, έργα και μελέτες όπως ανατίθενται, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ελέγχων τεχνικής συμμόρφωσης στον τεχνολογικό εξοπλισμό του Καζίνο (μηχανών, τυχερών παιχνιδιών, συστημάτων καζίνο κ.λ.π).

(στ) Έχει την ευθύνη ετοιμασίας Σημειωμάτων, υπομνημάτων και εκθέσεων. (ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (www.cgc.org.cy/el/careers), μέχρι την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση της κενής θέσης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Λόγω της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού.

Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Αρχή παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.cgc.org.cy. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 25573800. 6. Έλεγχοι Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κενή θέση δημοτικού μηχανικού
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Θέση λειτουργού τεχνικής συμμόρφωσης και διασφάλισης
ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις της Cyta για Κύπρο
CYTA
2 Κενές θέσεις νομικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ