Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 19/04/2022

CYTA

Θέσεις της Cyta για Κύπρο

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Cyta δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων οι οποίες αφορούν εργασία σε οποιοδήποτε γραφείο ή Υπηρεσία της ανά την Κύπρο.

Τεχνικοί, 3ης Τάξης (Πληροφορικής) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2022)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: • Αναγνωρισμένο δίπλωμα τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακής φοίτησης επιπέδου ΑΤΙ/ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ στον κλάδο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Πληροφορικής ή ισότιμα ή/και υπέρτερα προσόντα στον πιο πάνω κλάδο, αποδεκτά από τη Cyta για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης μόνο. • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Σημερινός Αρχικός Μηνιαίος Ακαθάριστος Μισθός (Βασικός + Τιμάριθμος): €1233,10. • Συνδυασμένες Μισθολογικές Κλίμακες (Βασικός Ετήσιος Μισθός): C5-10%*-C5-C7-C8-C9. *Η τοποθέτηση στην C5-10% γίνεται με βάση σχετικές ρυθμίσεις. Προβλέπονται εξαιρέσεις και περιπτώσεις συμψηφισμού υπηρεσίας για τοποθέτηση στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης που είναι η C5. • 13ος μισθός, Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κ.ά. • Ταμείο Προνοίας Μόνιμου Προσωπικού. • Δυνατότητα παραχώρησης εφάπαξ ποσού, με βάση τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων, ανάλογα με τα προσόντα που κατέχει ή θα αποκτήσει ο/η διοριζόμενος/η και που είναι σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτητές θα κληθούν να αποστείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά περιλαμβανομένων βεβαιώσεων αντιστοιχίας/ισοτιμίας από τα αρμόδια σώματα (όπου ισχύει) ή/και απαιτούμενων βεβαιώσεων εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα (όπου ισχύει), εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά τη γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες καθώς και επίσημα πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όπου ισχύει). Πριν από την προσφορά διορισμού για πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των απαιτούμενων εγγράφων. Διαδικασία υποβολής αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας της Cyta: www.cyta.com.cy/careers. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. την Τρίτη, 05 Απριλίου 2022, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) την Τρίτη, 19 Απριλίου 2022.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο τηλέφωνο: 22701888 (Δευτέρα - Παρασκευή 8:00-13:30).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κενή θέση δημοτικού μηχανικού
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Θέση λειτουργού τεχνικής συμμόρφωσης και διασφάλισης
ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις της Cyta για Κύπρο
CYTA
2 Κενές θέσεις νομικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ