Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/01/2022

ΟΚΑΝΑ

2 θέσεις Ιατρών στον ΟΚΑΝΑ για Ρέθυμνο

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5055293, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2020ΕΠ00210019 της ΣΑ ΕΠ0021 στο Ε.Π. Κρήτης - Άξονας προτεραιότητας 5 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο Δράση 9.iv.5: Δράσεις για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης, και για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) Ιατρούς με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράταση μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα σύμβασης, αριθμού ατόμων.


Διάρκεια σύμβασης 12 μήνες από την σύναψη της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης

1 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Η’ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Η’ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Η’ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Η’ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Η’ ΑΛΛΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Τρανταλίδου 19-21, Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο Από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και έως 12 μήνες για το ίδιο άτομο με 1
2 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Η’ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Η’ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Η’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Η’ ΑΛΛΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) Τρανταλίδου 19-21, Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο
Από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και έως 12 μήνες για το ίδιο άτομο με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των ιατρικών ειδικοτήτων, όπως αυτά αναγράφονται ανωτέρω, πρέπει: Να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 - Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
τα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης με τα συνημμένα δικαιολογητικά αρχίζει την 17η Ιανουαρίου 2022, ημέρα ευτέρα και λήγει την 26η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη. Το
εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
24 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
7 κενές θέσεις Οδοντιατρικού Λειτουργού
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κενή θέση βοηθού διευθυντή κλινικής στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2 θέσεις Ιατρών στον ΟΚΑΝΑ για Ρέθυμνο
ΟΚΑΝΑ
Θέση Ιατρικού Λειτουργού με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ