Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 17/01/2022 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κενή θέση λειτουργού περιβαλλοντικής διαχείρισης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με έδρα τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα Προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή σεσυνδυασμό των θεμάτων αυτών: Περιβαλλοντικές Σπουδές, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Προστασία του Περιβάλλοντος, Οικολογία, Διαχείριση Άγριας Ζωής, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ενεργειακή Διαχείριση, Έλεγχο της Ρύπανσης, Διαχείριση Αποβλήτων, Μηχανική Επιστήμη ή κλάδο της, Πολεοδομία και Χωροταξία, Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Αγρονομία και Τοπογραφία, Βιολογία ή κλάδο της Βιολογίας, Βιοχημεία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Γεωπονία, Δασολογία, Μετεωρολογία, Φυσική, Φυσιογνωσία, Χημεία. (Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία.
(δ) Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας, των κανονισμών, διαδικασιών και διατάξεων της Αρχής.
(ε) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω αποτελεί πλεονέκτημα.

Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ),που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy.Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής,στη διεύθυνση, Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου μεσυστημένη επιστολή στη Διευθύντρια Διοίκησης και Προσωπικού της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516Λευκωσία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας,17.01.2022 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 17.01.2022.12.Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των αιτητών.13.Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Ταπρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.14.Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπουνα αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κενή θέση Λειτουργού Πληροφορικής
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ