Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 11/01/2022 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

EPSO

86 θέσεις εργασίας στον Τομέα Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΕΕ αναζητά υψηλής ειδίκευσης διοικητικές και διοικητικούς υπαλλήλους στον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας. Οι προσληφθείσες και οι προσληφθέντες εμπειρογνώμονες θα εργάζονται κατά κύριο λόγο στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (ΓΔ MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ως διοικητικός ή διοικητική υπάλληλος στον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας, θα συμβάλλετε στη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικής στους ακόλουθους τομείς: Κοινή Αλιευτική Πολιτική, διακυβέρνηση των ωκεανών (συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας) και θαλάσσιες πολιτικές (όλοι οι κλάδοι και οι τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές, είτε βασίζονται στο θαλάσσιο περιβάλλον είτε στην ξηρά).

Θα μπορείτε επίσης να αναπτύσσετε, να υλοποιείτε, να παρακολουθείτε και να αξιολογείτε τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ και να συμμετέχετε σε διεθνείς και διοργανικές διαπραγματεύσεις. Στα καθήκοντά σας μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται ο συντονισμός σε θέματα διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών, η ασφάλεια και η επιτήρηση στη θάλασσα και η εφαρμογή της νέας προσέγγισης για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Μπορεί επίσης να διενεργείτε ελέγχους, επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις αλιείας και να συνεργάζεστε με επιστημονικούς φορείς, επιτροπές και ινστιτούτα στον τομέα της αλιείας και/ή της διακυβέρνησης των ωκεανών.

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό να:

είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη (Αγγλική ή Γαλλική) τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
διαθέτουν: είτε πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τετραετών σπουδών ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα άμεσα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα της θέσης, είτε πανεπιστημιακό πτυχίο τουλάχιστον τριετών σπουδών ακολουθούμενο από τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα άμεσα σχετιζόμενη με τα καθήκοντα της θέσης.
Μηνιαίος Μισθός: περίπου 5.300 €

Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Προθεσμία: 11 Ιανουαρίου 2022
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κενή θέση Λειτουργού Πληροφορικής
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ