Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 03/01/2022 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας στο ΙΔΕΠ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο ΧημικώνΔιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:

Θερμική Παραγωγή Ενέργειας από Ορυκτά και Ανανεώσιμα Καύσιμα και βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση.

Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Θερμική Παραγωγή Ενέργειας από Ορυκτά και Ανανεώσιμα Καύσιμα και βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
α. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β. Να έχουν τα προσόντα ερευνητή για τη Β’ Βαθμίδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.


Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 03-01-2022

Υποβολή Υποψηφιότητας:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr/), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στηΓραμματεία του ΙΔΕΠ: Τηλ. (2310) 498112, κα Μοσχοπούλου Αθηνά.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του περιβάλλοντος στους νεότερους χρόνους»
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση ερευνητή Γ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας»
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ