Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 12/01/2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

4 Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
πλήρωσης θέσεων καθηγητών
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Τ.Κ. 38221, Βόλος, αρμόδια
κ. Κοντοκώστα Αθηνά, τηλ. 24210 74897, e-mail: g-pre@uth.gr
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση-Διδακτική της Πληροφορικής (Αρ. Προκ.
13133/21/ΓΠ/14-07-2021, ΦΕΚ 2604/26-10-2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6ΔΨ7469Β7Ξ-Ω1Χ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP24592


ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ. 35131, Λαμία, αρμόδια κ.
Πατρίκου Μαλάμω, τηλ. 22310 66938, e-mail: g-cs@uth.gr
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Σημασιολογική Ανάλυση και Διαχείριση Οπτικών Δεδομένων και Πληροφοριών (Αρ. Προκ.
15655/21/ΓΠ/03-09-2021, ΦΕΚ 2708/05-11-2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6Κ7Υ469Β7Ξ-Ξ46)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP24594


ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, οδός Φυτόκου, 38446, Ν.
Ιωνία Βόλου, Αρμόδια κ. Τόλια Αθηνά, τηλ. 24210 93155, e-mail: g-agr@uth.gr
1.Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενοΕφαρμοσμένη Εδαφολογία (Αρ. Προκ. 15545/21/ΓΠ/02-09-2021, ΦΕΚ 2708/05-11-2021/τ.Γ’, ΑΔΑ:
6Η2Β469Β7Ξ-1ΑΘ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP24595


ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 28ης Οκτωβρίου 78, 38333 Βόλος, αρμόδια κ. Ζούπη Ζωή, τηλ. 24210
74913, email: g-econ@uth.gr
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Ανάλυση των Θεσμών (Αρ. Προκ. 14232/21/ΓΠ/30-07-2021, ΦΕΚ 2604/26-10-2021/τ.Γ’, ΑΔΑ:
Ω050469Β7Ξ-0ΤΓ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP24593

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12-01-2022.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Στατιστικής και Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πρόσληψη διδάσκοντα του ΠΔ 407/80 με γνωστικό αντικείμενο Αγγλικά για το τμήμα Μαθηματικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
8 θέσεις Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στις σχολές Οικονομικών και Θετικών επιστημών
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με το ΠΔ 407/80 στο τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ