Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 04/02/2022

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

8 θέσεις Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στις σχολές Οικονομικών και Θετικών επιστημών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί τους υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση των πιο κάτω οκτώ (8) θέσεων:
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Human Resource Management / Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.
• Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Εκπαιδευτική Ηγεσία/ Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
• Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Λογιστική και Χρηματοοικονομική.
• Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Management (Strategy or Entrepreneurship or Tourism Management or Business Sustainability Management).


ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
• Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Cybersecurity Education.
• Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Cyper Ranges and Wireless Network Security.
• Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Πράσινες Πρακτικές και Τεχνολογίες ή Κλιματική Προσαρμογή και Μπλε Ανάπτυξη ή Κυκλική Οικονομία ή Βιομηχανική Συμβίωση.
• Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη ή Πόλεις με Κλιματική Ανθεκτικότητα, Μεταβολισμός Πόλεων ή Βιο-οικονομία ή Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ:
• H κατοχή διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο με συναφές γνωστικό αντικείμενο για την θέση.
• Η ερευνητική του εμπειρία και η ποιότητα και έκταση του ερευνητικού του έργου.
• Η ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης της έρευνας, καθώς και η ικανότητα προσέλκυσης εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης.
• Η διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού του έργου.
• Η διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Η εμπειρία και τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (γνώση και συμβολή στην ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών, διδακτική εμπειρία, ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και ιδιαίτερα ψηφιακού, συνεισφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας).
• Η εμπειρία ανάπτυξης νέων προγραμμάτων σπουδών.
• Η επαγγελματική εμπειρία.
• Η διοικητική και οργανωτική εμπειρία (οργάνωση και διεύθυνση ομάδων, έργων, τμημάτων).
• Η εμπειρία (σπουδές, διδασκαλία, εργασία) εργασίας σε διεθνή περιβάλλοντα.
• Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ • Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και να υποβληθούν μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply.
• Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 05 Νοεμβρίου 2021
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 04 Φεβρουαρίου 2022, στις 13:00.
• Για να είναι αποδεκτές οι αιτήσεις, πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Εργοδότησης.

Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλ.+357 22411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 08:00-14:30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouc.ac.cy. Για πληροφορίες που αφορούν σε ακαδημαϊκά θέματα οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@ouc.ac.cy.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Στατιστικής και Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πρόσληψη διδάσκοντα του ΠΔ 407/80 με γνωστικό αντικείμενο Αγγλικά για το τμήμα Μαθηματικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
8 θέσεις Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στις σχολές Οικονομικών και Θετικών επιστημών
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με το ΠΔ 407/80 στο τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ