Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/10/2021

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

241 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τεχνικούς και προσωπικό υποστήριξης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορεί να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως τεχνικούς (ομάδα καθηκόντων AST) ή ως προσωπικό υποστήριξης (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Αριθμός επιτυχουσών και επιτυχόντων ανά διαγωνισμό και ανά τομέα:

1. Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων: 92

2 Τεχνικοί κτιρίων: 114

3 Τεχνικοί εργαστηρίου: 20

4. Βοηθοί εργαστηρίου: 15

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τομέας 1: Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων

Οι τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και διασκέψεων έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την παραγγελία και τη διαμόρφωση οπτικοακουστικών υποδομών, όπως εγκαταστάσεις συνεδριάσεων και ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, καθώς και για τη διαχείριση σχετικών έργων και, εάν χρειαστεί, για τη λειτουργία και την επίλυση προβλημάτων αυτών των υποδομών.

Τομέας 2: Τεχνικοί κτιρίων

Οι τεχνικοί κτιρίων βοηθούν στη διαχείριση έργων στους τομείς της κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων, της διαχείρισης εγκαταστάσεων, της εξειδικευμένης τεχνολογίας (π.χ. για θέρμανση, αερισμό και κλιματισμό —HVAC— και ηλεκτρομηχανολογία, ηλεκτρολογική μηχανική), των στατικών εργασιών και των εργασιών τελειώματος, της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβάλλοντος των κτιρίων, της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας και των θεμάτων πρόληψης.

Τομέας 3: Τεχνικοί εργαστηρίου

Οι τεχνικοί εργαστηρίου έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται κυρίως από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τεχνικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χημικά/επιστήμης των υλικών/βιολογικά/ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εργαστήρια, ηλεκτρικά δίκτυα, υδραυλικά συστήματα και συστήματα εξαερισμού, μηχανικά εργαστήρια και συστήματα μηχατρονικής.

Βοηθοί εργαστηρίου:

Οι βοηθοί εργαστηρίου εκτελούν λειτουργικά καθήκοντα που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση των τεχνικών εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων που χρησιμοποιούνται κυρίως από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τεχνικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χημικά/επιστήμης των υλικών/βιολογικά/ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εργαστήρια, η

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό να:

είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη (Αγγλική ή Γαλλική) τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενο που σχετίζεται άμεσα με τη φύση των καθηκόντων, ακολουθούμενο από 3ετή - 6ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα.
Μηνιαίος Μισθός: περίπου3.700 €

Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Ίσπρα, στην Καρλσρούη, στο Petten (Κάτω Χώρες) και στο Geel

Προθεσμία: 26 Οκτωβρίου 2021

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Vulcanus in Japan 2022 - Industrial traineeship for EU
EU - JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας
EPSO
241 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τεχνικούς και προσωπικό υποστήριξης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)
10 κενές μόνιμες θέσεις Ακολούθου
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
Οικονομικοί ελεγκτές και ελέγκτριες
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ