Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/10/2021

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

7 θέσεις συντονιστών μεταμοσχεύσεων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τη σύναψη συμβάσεων έργου με επτά (7) Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων διάρκειας ενός (1) έτους, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (Τ.Σ.Μ.) στην Ελλάδα.
Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη σύμβασης έργου σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4737/2020, ως κάτωθι:

Α1
ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας, Νεφρολογίας ή Γαστρεντερολογίας ή Ουρολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Χειρουργικής)
ή ελλείψει ιατρών με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής άνευ ειδικότητας ή ελλείψει ιατρών, ΠΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει ΠΕ Νοσηλευτικής ΤΕ Νοσηλευτικής
Σύμβαση έργου (καθεστώς έκδοσης δελτίου ΑΠΥ επτά (7) ένα (1) έτος Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.

Η υλοποίηση του έργου θα ανατεθεί σε επτά (7) ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας, Νεφρολογίας ή Γαστρεντερολογίας ή Ουρολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Χειρουργικής ή ελλείψει ιατρών με ειδικότητα σε ιατρούς άνευ ειδικότητας ή ελλείψει ιατρών, σε ΠΕ Νοσηλευτές/τριες ή ελλείψει ΠΕ Νοσηλευτών/τριών σε ΤΕ Νοσηλευτές/τριες μέσω σύμβασης έργου με τον ΕΟΜ διάρκειας ενός (1) έτους. Το έργο δύναται κατόπιν αιτήματος του ΕΟΜ και σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Υγείας να επεκταθεί για δυο επιπλέον έτη.

Α) Για τους υποψήφιους ιατρούς με αποκτηθείσα ειδικότητα τα απαραίτητα προσόντα για τη συμμετοχή στην πρόσκληση είναι τα εξής:
1 Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
2 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3 Εγγραφή μέλους Ιατρικού συλλόγου
4 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της αποκτηθείσας ιατρικής ειδικότητας. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
5 Τίτλος ιατρικής ειδικότητας (Αναισθησιολογίας ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας, Νεφρολογίας ή Γαστρεντερολογίας ή Ουρολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Χειρουργικής

Β) Για τους υποψηφίους ιατρούς άνευ ειδικότητας τα απαραίτητα προσόντα για τη συμμετοχή στην πρόσκληση είναι τα εξής:
1 Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
2 Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3 Εγγραφή μέλους Ιατρικού συλλόγου
4 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της ιατρικής. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.


Γ) Για τους υποψήφιους νοσηλευτές τα απαραίτητα προσόντα για τη συμμετοχή στην πρόσκληση είναι τα εξής:
1 Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας
3 Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά
4 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη νοσηλευτική. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την κτήση της άδειας άσκησης επαγγέλματος

Τα επτά (7) νοσοκομεία υποδοχής εντάσσονται σε χωρικές ενότητες ως κάτωθι:
1. ΑΤΤΙΚΗ
α. Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
β. Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ
γ. Γ.Ν.Α. ΚΑΤ


2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
α. ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
β. ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ


3. ΚΡΗΤΗ
ΠΑ.Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ και λήγει την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Τμήμα Β΄ Διοικητικού - Οικονομικού του ΕΟΜ στα τηλέφωνα 213 2027019, -025, -026, 029, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
1 κενή θέση Φαρμακοποιού
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
3 Κενές θέσεις Φυσιοθεραπευτή
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
16 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
6 προσλήψεις Ιατρών για τα πολυδύναμα κέντρα του Δήμου Αθήνας
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
41 προσλήψεις ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ