Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 11/10/2021

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β βαθμίδας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Δείκτες και δράσεις για ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού στην ψηφιακή εποχή.

Η ανωτέρω θέση εντάσσεται στις δραστηριότητες του ΕΚΤ για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, σημαντική συνιστώσα και προϋπόθεση του οποίου αποτελεί η αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και την κοινωνία ευρύτερα.

Η θέση έχει στόχο να ενισχύσει τις εν λόγω δραστηριότητες του ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές και ερευνητικές δράσεις και τις υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού που προσφέρει σε πλήθος φορέων, μέσω της συλλογής και αξιοποίησης πρωτογενών ή δευτερογενών και εμπειρικών δεδομένων και την κατανόηση των διατιθέμενων ψηφιακών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, μέσω της παρακολούθησης της εφαρμογής σχετικών δημόσιων πολιτικών και πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο και, μέσω της ανάπτυξης εφαρμοσμένων ερευνητικών δράσεων για την αναβάθμιση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων στις κοινότητες χρηστών του ΕΚΤ.

Επιπρόσθετα, η θέση στόχο έχει να ενισχύσει τη συνεργασία του Οργανισμού με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, OECD, EUROSTAT, UNESCO, κ.λπ.) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού. Ως εκ τούτου, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εστιάζει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ψηφιακή εποχή και ενέχει σημαντικές μελετητικές διαστάσεις που περιλαμβάνουν δημόσιες πολιτικές, θεωρητικά πλαίσια αναφοράς, εργαλεία για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων, καθώς και σχετικές έρευνες και καλές πρακτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο.

Σημαντικό μέρος αφορά τη γνώση και εφαρμογή τεχνικών ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης (mixed methods), την αξιοποίηση των ευρημάτων για τον σχεδιασμό εξειδικευμένων δράσεων και πολιτικών, τη γνώση και εφαρμογή γνωσιακών εργαλείων, των απαιτήσεων ανάπτυξης του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων (key competences and transversal skills) με έμφαση στην ψηφιακή ικανότητα, ικανότητα του επιχειρείν, δημιουργικότητα και καινοτομία και τον σχεδιασμό ή / και στην υλοποίηση σχετικών επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων ανάπτυξης και έργων.

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/ με κωδικό θέσης APP23475.

Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 11η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@ekt.gr.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 08.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΦΔΓ46ΜΓ35-Η9Ζ).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση επιστήμονα Β βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική μοντελοποίηση»
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β βαθμίδας
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού
ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ
37 Θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ