Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

3 Θέσεις υπαλλήλων στις Μουφτείες της Θράκης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκήρυξη επιλογής τριών (3) μετακλητών υπαλλήλων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στις Μουφτείες της Θράκης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μετακλητών υπαλλήλων με τον τίτλο Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης.

Οι υπάλληλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πέντε (5) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) φορές το ανώτερο.

1. Έργο των μετακλητών υπαλλήλων που φέρουν τον τίτλο Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή είναι:

α) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και ο συντονισμός της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

β) η σύνταξη μελέτης και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή και την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών της,

γ) η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή και η μέριμνα για την έγκαιρη προετοιμασία και λήψη των αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις,

δ) η προσαρμογή της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις ανάγκες της τοπικής θρησκευτικής κοινότητας,

ε) η βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων της και

στ) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

2. Ο μετακλητός υπάλληλος που φέρει τον τίτλο Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή προΐσταται της Δ/νσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή.

3. Ο Μουφτής μπορεί να μεταβιβάζει με απόφασή του στον Γραμματέα Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή το δικαίωμα υπογραφής δημοσίων εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

4. Ο Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή κατόπιν εντολής του Μουφτή, μπορεί να συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μουφτείας.

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, η προθεσμία, ο τόπος υποβολής της αίτησης συμμετοχής, τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία επιλογής και διενέργειας της συνέντευξης . Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στον τύπο. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον δικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) και της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (http://www.pdeamth.gr).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού
ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ
37 Θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονα Κοινωνικά Πολιτικά Κινήματα»
ΕΚΚΕ
Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση»
ΕΚΚΕ