Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 17/07/2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Διαμαρτυρία για τον καθορισμό των θέσεων προς διορισμό μονίμων εκπαιδευρικών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαμαρτυρία για τον καθορισμό των θέσεων προς διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Βιολογίας(ΠΕ04.04)
Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων εκφράζει την εντονότατη δυσαρέσκεια και τοάνευ προηγουμένου αίσθημα κατάφωρης αδικίας εναντίον του κλάδου των Βιολόγων ΠΕ04.04απότηνκατανομήτωνμόνιμωνδιορισμώνπουανακοίνωσετοΥπουργείοΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτωνστις12/7/2021.
Η ΠΕΒ είχε εγκαίρως δημοσιοποιήσει και αποστείλει στο Υπουργείο τις τεκμηριωμένες μεστοιχείαθέσειςτης,σχετικάμετουςδιορισμούςστηΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευση.Πιοσυγκεκριμένα, είχαμε τονίσει ότι το δικαίωμα στην εργασία είναι ιερό και επίσης ότι είναιαυτονόητο το γεγονός ότι η στελέχωση της εκπαίδευσης, όπως και ολόκληρου του δημόσιουτομέα, πρέπει να γίνεται βάση των πραγματικών αναγκών και όχι στη βάση συντεχνιακώναντιλήψεων. Στο πλαίσιο αυτό δεν ζητήσαμε ποτέ ούτε και τώρα ζητάμε την εύνοια έναντιοποιουδήποτε άλλου κλάδου, αλλά την τήρηση της νομιμότητας, με δίκαιες και διαφανείςδιαδικασίες.
Θεωρούσαμε και θεωρούμεαυτονόητο ότι η κατανομή των διοριστέων πρέπει να γίνει μεδίκαιο τρόπο στα νομοθετημένα οργανικά κενά και σε κάθε περίπτωση στο ίδιο ποσοστόκάλυψηςεπίτωνοργανικώνκενώνκάθεειδικότητας.Ηχθεσινήανακοίνωσηωστόσομαςδείχνει ότι η κατανομή έγινε με αδιευκρίνιστο και αδιαφανή τρόπο ο οποίος ήταν εις βάρος τωνΒιολόγων.
Ειδικότερα,ταοργανικάκενάΒιολογίαςστασχολείατηςΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςταοποία ανακοινώθηκαν με τις εγκυκλίους των μετατάξεων στην Διαύγεια είναι 760 (+28 απόπεριοχέςπουδενσυμπεριλήφθηκανστιςμετατάξεις),18σταΜουσικάΣχολείακαι6Φυσιογνωστών, που εντάσσονται στους πίνακες των Βιολόγων. Η επιλογή του ΥπουργείουΠαιδείας ήταν να καλύψει μόνο τα 424 αυτών, δηλαδή το 53,8% (424/788) των οργανικώνκενώνΒιολογίας.

Ωστόσο, σε πολλούς άλλους κλάδους του Υπουργείο επέλεξε να καλύψει σχεδόν το σύνολο τωνοργανικώνκενών.Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι καλύφθηκε:
- το100%των108κενών τηςειδικότηταςΠΕ01,
- το97,9%των1.379κενώντηςειδικότηταςΠΕ02,
- το90,95%των1.216κενώντηςειδικότηταςΠΕ03,-? το100%των87κενών τηςειδικότηταςΠΕ04.01,
?-το91,3%των334 κενών τηςειδικότηταςτων ΠΕ04.02κλπ.
Από τα 750 κενά που φαίνεται ότι απέμειναν, τα 342 (45,6%) αφορούν τους Βιολόγους καιταυπόλοιπα408(54,4%)όλεςτιςυπόλοιπες54ειδικότητεςστηΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευση!!!!Είναι προφανές λοιπόν ότι το Υπουργείο δεν αντιμετώπισε ισότιμα και δίκαιαόλεςτιςειδικότητες,εφόσονδενέδωσεπαντούτοίδιοποσοστόκάλυψηςοργανικώνκενών.

Η άδικη αντιμετώπιση των Βιολόγων εκπαιδευτικών και της Επιστήμης της Βιολογίας από τοΥπουργείο Παιδείας, είναι διαχρονικά σταθερή. Το 2016 μειώθηκαν οι ώρες Βιολογίας στοΓυμνάσιο από τέσσερεις σε τρείς και το 2018 καταργήθηκε η διδασκαλία της Βιολογίας ΓενικήςΠαιδείας της Γ Λυκείου(2 ώρες), στα ΕΠΑΛ τα Βιολογικά μαθήματα (Γενετική, Βιοχημεία,Ανοσολογία,Μικροβιολογίακλπ)ταδιδάσκουν15διαφορετικέςειδικότητεςαλλάόχιοιΒιολόγοι.
Φυσιολογικά θα ήταν περιττό, το 2021 και εν μέσω της χειρότερης πανδημίας που βιώνει ηανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια, να τονίσουμε το πόσο σημαντικός είναι ο επιστημονικόςγενικότερακαιοβιολογικός εγγραμματισμόςειδικότερα, των μαθητών καιτηςελληνικήςκοινωνίας. Είναι αντιφατικό η Πολιτεία να επιθυμεί να εφοδιάσει τους αυριανούς πολίτες με τιςαπαραίτητες γνώσεις και τις ανάλογες στάσεις απέναντι στα εμβόλια, την αντισύλληψη και τασεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, την κλιματική αλλαγή και την αξία των φυσικώνοικοσυστημάτων και από την άλλη να αποφεύγει να διορίσει τον αναγκαίο αριθμό Βιολόγωνεκπαιδευτικών ώστε το μάθημα της Βιολογίας να διδάσκεται με επάρκεια σε όλες τις τάξειςΓυμνασίου καιΛυκείου.

Το ΔΣ της ΠΕΒ θεωρεί ως αυτονόητο χρέος του να αγωνίζεται για την προβολή της Βιολογίας -της πιο σημαντικής Επιστήμης του 21ου αιώνα- σε όλα τα επίπεδα και να στηρίζει τα δίκαιααιτήματα των συναδέλφων εκπαιδευτικών Βιολόγων. Καλούμε το Υπουργείο να δώσει στηδημοσιότητα τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια με τα οποία κατέληξεστην παραπάνω απόφαση και να επανεξετάσει τη στάση του πάντα βάση των αρχών τηςνομιμότητας,της διαφάνειαςκαιτης δικαιοσύνης.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Διαμαρτυρία για τον καθορισμό των θέσεων προς διορισμό μονίμων εκπαιδευρικών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Σχολεία ενταξιακού αθλητισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Παράταση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του ΙΕΠ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Νέο τριετές ελληνογερμανικό πρωτόκολλο συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ενεργοποιήθηκε στο mySchool η δυνατότητα έκδοσης τίτλων από τις σχολικές μονάδες ΔΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ