Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/06/2021

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Θέση Ερευνητή Β

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ. Αθηνά)
προκηρύσσει:


(I) μία (1) θέση Ερευνητή Β΄ με γνωστικό αντικείμενο Ολοκλήρωση Πληροφοριακών / Βιομηχανικών Συστημάτων και Υπολογιστικό / Κατασκευαστικό Νέφος
1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Β’ βαθμίδας όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (h ttps://apella.minedu.gov.gr/) αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τις 30-06-2021.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: dpo@athena- i nnovation.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας & Προσωπικού του ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε.Κ. Αθηνά στα: Τηλ.: +30 2610 910301, +30 2610 910302, email: kokkali@isi.gr .
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ερευνητή Γ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ερευνητή Β
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θέσεις χειριστών λειτουργίας, δοκιμαστών χημείου, πλοιάρχου, πυροσβεστών οδηγών στα ΕΛΠΕ για Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Development Manager
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Θέση ερευνητή Β με γνωστικό αντικείμενο«Ολοκλήρωση Πληροφοριακών συστημάτων - Κατασκευαστικό Νέφος»
ΙΝΒΙΣ ΑΘΗΝΑ