Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 07/06/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12 θέσεις ΔΕΠ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοίνωσε την πλήρωση θέσεων καθηγητών
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, Παπασιοπούλου 2-4, Κτίριο Παλιάς Ακαδημίας, Γαλανέικα, 35100 Λαμία, τηλ. 22310-66902, e-mail: g-dib@dib.uth.gr, Αρμόδια κ.
Δήμητρα Ζυγούρη.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
Ιατρική-Πληροφορική και Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγειάς (Αρ. Προκ. 23405/20/ΓΠ/01-12- 2020, ΦΕΚ 731/24-03-2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΙΕ7469Β7Ξ-ΦΩ9)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20875

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Κατανεμημένα Συστήματα και Κωδικοποίηση Βίντεο (Αρ. Προκ. 25183/20/ΓΠ/31-12-2020,
ΦΕΚ 731/24-03-2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΥ6Ω469Β7Ξ-ΑΑΗ) Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20877


ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Οδός Φυτόκου-Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38446 Βόλος, τηλ. 2421093155, e-mail: g-agr@agr.uth.gr, Αρμόδια κ. Αθηνά
Τόλια-Μαριόλη.
1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Γεωργική Φαρμακολογία (Αρ. Προκ. 647/21/ΓΠ/18-01-2021, ΦΕΚ 744/26-03-
2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6449469Β7Ξ-4ΩΨ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20880

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Λεωφόρος Αθηνών-Πεδίο Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074455, e-mail: g-prd@prd.uth.gr,
Αρμόδιος κ. Ισίδωρος Παππάς.
1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ανθρωπογεωγραφία και Κοινωνική Δημογραφία (Αρ. Προκ. 1299/21/ΓΠ/26-01-
2021, ΦΕΚ 744/26-03-2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: 6ΠΕΥ469Β7Ξ-ΙΨΜ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20881


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Καρυές Τρικάλων, 42100 Τρίκαλα, τηλ. 2431047003, e-mail: g-pe@pe.uth.gr, Αρμόδια κ. Θωμά Αικατερίνη.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Φυσική Δραστηριότητα στην Τρίτη Ηλικία (Αρ. Προκ. 23888/20/ΓΠ/09-12-2020, ΦΕΚ 731/24-
03-2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: Ω16Ρ469Β7Ξ-ΘΗ0)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20883

2. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Φυσιολογία της Άσκησης - Μυολογία (Αρ. Προκ. 23887/20/ΓΠ/09-12-2020, ΦΕΚ 731/24-03-
2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΑΗ9469Β7Ξ-ΙΕΡ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20885

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις 41500 Λάρισα, τηλ. 2410 68 5703, e-mail: gmed@med.uth.gr, Αρμόδια κ. Αρετή Κοντογιάννη.
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ουρολογία (Αρ. Προκ. 22906/20/ΓΠ/20-11-2020, ΦΕΚ 731/24-03-2021/τ.Γ’, ΑΔΑ:
ΩΙ1Ρ469Β7Ξ-ΡΦΟ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20886

2. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Αναισθησιολογία (Αρ. Προκ. 21810/20/ΓΠ/06-11-2020, ΦΕΚ 744/26-03-
2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΩΦΩΜ469Β7Ξ-0ΚΞ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20887

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ενδοκρινολογία (Αρ. Προκ. 21809/20/ΓΠ/06-11-2020, ΦΕΚ 744/26-03-2021/τ.Γ’,
ΑΔΑ: ΨΔΤΖ469Β7Ξ-Λ2Η)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20888

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1. Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ιατρική Ανοσολογία (Αρ. Προκ. 21808/20/ΓΠ/06-11-2020, ΦΕΚ 744/26-03-
2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΔΤΖ469Β7Ξ-Λ2Η)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20889

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τέρμα Τρικάλων, 43100 Καρδίτσα, τηλ. 2441066000, e-mail: gvet@vet.uth.gr, Αρμόδια κ. Μαρίνα Μπουντόλου.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Κτηνιατρική Φαρμακολογία και Τοξικολογία (Αρ. Προκ. 23260/20/ΓΠ/30-11-2020, ΦΕΚ
731/24-03-2021/τ.Γ’, ΑΔΑ: ΨΩΣΘ469Β7Ξ-9ΚΡ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20890

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Γαιόπολις (Περ/κή οδός Λάρισας-Τρικάλων), 41500 Λάρισα, τηλ. 2410684473, e-mail: g-env@uth.gr, Αρμόδια κ. Αλεξία Τσιτσιβά.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ενόργανη χημική ανάλυση στην ποιότητα του περιβάλλοντος και ανθρώπινη υγεία, (Αρ.
Προκ. 1409/21/ΓΠ1/28.01.2021, ΦΕΚ 780/02.04.2021/τ. Γ’, ΑΔΑ:6ΡΘΙ469Β7Ξ-82Υ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP20915


Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 07-06-2021.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή
αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να αναρτούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9
παρ. 1 και 2 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) προσόντα εκλογής.


Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην έκδοση της
τελικής πράξης διορισμού.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Αναπληρωτή ή Επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Χημικών Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων και Νοσηλευτικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
12 θέσεις ΔΕΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Υγείας, Γεωπονίαςκαι Ανθρωπιστικών σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ