Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/05/2021

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Θέση ερευνητή Β με γνωστικό αντικείμενο«Κοινωνική Στατιστική»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών ανακοίνωσε την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, μίας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικό
αντικείμενο: Κοινωνική Στατιστική.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr για την α.π. 958/170ΓΠ/26-04-2021 προκήρυξη, εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 31-05-2021.


Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά το αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το βιογραφικό σημείωμα, το αντίγραφο των πτυχίων και τίτλων σπουδών τους, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών, καθώς και κάθε δικαιολογητικό που ζητείται από την προκήρυξη. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 210-7491674 κ. Μπουτζιωρή Ι. και 210-7491636 κ. Γυπαράκη Α.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Αναλυτή οικονομικών πολιτικών
WWF ΕΛΛΑΣ
Θέση ερευνητή Β με γνωστικό αντικείμενο«Κοινωνική Στατιστική»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Διαδικτύου»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β ή Γ βαθμίδας, Κτηνιάτρου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
Επαναπροκήρυξη της Πλήρωσης θέσης αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας του ΕΙΕ
ΕΙΕ