Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/06/2021

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Θέση επίκουρου καθηγητή στον τομέα της Θερμότητας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 821/7.4.2021 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Καθηγητή ως εξής :
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αριθμ.Προκήρυξης 183/5.1.2021
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: Παραγωγή, Εκμετάλλευση και Διαχείριση Θερμότητας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).


Σύντομη περιγραφή γνωστικού αντικειμένου θέσης: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη θερμική αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως για παράδειγμα της ηλιακής ενέργειας, της γεωθερμίας, της βιομάζας, αλλά και στη διαχείριση θερμότητας από διεργασίες, ή συνδυασμό των παραπάνω, σε βιομηχανικό επίπεδο ή/και σε επίπεδο κτηρίου.
Η θέση αφορά στην πειραματική και υπολογιστική ανάλυση των μηχανολογικών συστημάτων εκμετάλλευσης των πηγών αυτών προς την παραγωγή διαφόρων ενεργειακών προϊόντων
(π.χ. θερμικής, ψυκτικής, ηλεκτρικής ενέργειας, κ.α.). Έμφαση θα δοθεί και στην ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας αλλά και στην τεχνο-οικονομική προσέγγιση της θερμικής εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 22-6-2021.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (ΦΕΚ
2657/30.6.2020 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής στο εξής τηλέφωνο: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών : 210 - 772 1347


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Αναπληρωτή ή Επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Χημικών Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων και Νοσηλευτικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
12 θέσεις ΔΕΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Υγείας, Γεωπονίαςκαι Ανθρωπιστικών σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ