Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 09/05/2021

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β ή Γ βαθμίδας, Κτηνιάτρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει: Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας, Κτηνιάτρου, στο Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας, με αντικείμενο που αφορά στην κτηνιατρική φροντίδα για την ευζωία των ζώων εργαστηρίου του Τμήματος.


Κατάθεση δικαιολογητικών
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/μενες να υποβάλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην διαδικτυακή
διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr .
Η καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η 9η Μαΐου 2021.
Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 παρ. 2, Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και η υπ΄ αριθμ. 134664/2019 Απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄695/4-3-2020).
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko@pasteur.gr ή να καλέσουν στο 210 6478858, 210 6478857.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Αναλυτή οικονομικών πολιτικών
WWF ΕΛΛΑΣ
Θέση ερευνητή Β με γνωστικό αντικείμενο«Κοινωνική Στατιστική»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Διαδικτύου»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β ή Γ βαθμίδας, Κτηνιάτρου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
Επαναπροκήρυξη της Πλήρωσης θέσης αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας του ΕΙΕ
ΕΙΕ