Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 10/05/2021

ΕΙΕ

Επαναπροκήρυξη της Πλήρωσης θέσης αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας του ΕΙΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
Το ΕΙΕ καλεί
Όλους τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, όπως καταθέσουν τις προτάσεις υποψηφιότητάς για την επιλογή
ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για την πενταμελή Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΙΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 του ν. 4521/2018.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση grammateia@eie.gr μέχρι την 10 Μαΐου 2021 και ώρα 03:00 μ.μ. Το
ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας και να περιλαμβάνει ως συνημμένα αρχεία την αίτηση
(επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης ως Παράρτημα ΙΙ) και το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΙΕ.
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Αναλυτή οικονομικών πολιτικών
WWF ΕΛΛΑΣ
Θέση ερευνητή Β με γνωστικό αντικείμενο«Κοινωνική Στατιστική»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Διαδικτύου»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β ή Γ βαθμίδας, Κτηνιάτρου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
Επαναπροκήρυξη της Πλήρωσης θέσης αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας του ΕΙΕ
ΕΙΕ