Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/04/2021

ΚΕΘΕΑ

46 Θέσεις στο ΚΕΘΕΑ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.


Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού του τόπου www.kethea.gr - ενότητα ΝΕΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται καταρχάς ανά Περιφέρεια, κατηγορία - ειδικότητα, έδρα θέσης, συνολικό αριθμό θέσεων και κωδικό θέσης, σύμφωνα με τους Πίνακες Κατανομής που ακολουθούν:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: (ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ-MOSAIC, ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ)
Κατηγορία - Ειδικότητα Έδρα Θέσης Συνολικός Αριθμός θέσεων Κωδικός Θέσης
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Αθήνα 6 ΨΥΧ-ΑΤΤ1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Πειραιάς 2 ΨΥΧ-ΠΕΙΡ1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Αθήνα 8 ΚΛ-ΑΤΤ1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Πειραιάς 1 ΚΛ-ΠΕΙΡ1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Αθήνα 1 ΚΟΙΝ-ΑΤΤ1
ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Αθήνα 3 ΝΟΣ-ΑΤΤ1
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Αθήνα 5 ΕΙΔΘΕ-ΑΤΤ1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ/ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ)
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Λάρισα 2 ΨΥΧ-ΛΑΡ1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Βόλος 1 ΨΥΧ-ΒΟΛ1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Τρίκαλα 1 ΚΛ-ΤΡΙ1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ)
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ιωάννινα 1 ΨΥΧ-ΙΩΑ1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ιωάννινα 1 ΚΛ-ΙΩΑ1
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Ιωάννινα 1 ΕΙΔΘΕ-ΙΩΑ1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ/ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Θεσσαλονίκη 2 ΨΥΧ-ΘΕΣ1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Θεσσαλονίκη 3 ΚΛ-ΘΕΣ1ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Θεσσαλονίκη 1 ΕΙΔΘΕ-ΘΕΣ1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: (ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ)
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Καβάλα 1 ΚΛ-ΚΑΒ1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Πάτρα 1 ΕΙΔΘΕ-ΠΑΤ1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: (ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ)
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Καλαμάτα 1 ΨΥΧ-ΚΑΛ1
ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Καλαμάτα 1 ΕΙΔΘΕ-ΚΑΛ1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: (ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ)
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ηράκλειο 1 ΨΥΧ-ΗΡΑ1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Άγιος Νικόλαος 1 ΨΥΧ-ΝΙΚ1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ηράκλειο 1 ΚΛ-ΗΡΑ1

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων επισημαίνονται τα ακόλουθα:


Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 και λήγει στις 26 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Το εμπρόθεσμο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ. Οι διαδικασίες υποβολής της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την ηλεκτρονική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής και στη συνέχεια να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών για τη θέση που ενδιαφέρονται, στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν MONO τα απαραίτητα και αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, δεν λαμβάνονται υπόψη.


Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει Αίτηση για μία (1) μόνο θέση. Η υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μίας (1) θέσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η υποβολή επαναλαμβανόμενων ηλεκτρονικών Αιτήσεων για μία (1) θέση που αντιστοιχεί σε ένα κωδικό, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, συνιστάται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής.


Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Η ορθή αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για κάθε ειδικότητα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι στην ευθύνη των υποψηφίων.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αποκλειστικά μέσω e-mail, στο : infopro@kethea.gr


Για τεχνικές και μόνο διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πληροφορικής μέσω e-mail στο: e-forms@kethea.gr
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Αναλυτή οικονομικών πολιτικών
WWF ΕΛΛΑΣ
Θέση ερευνητή Β με γνωστικό αντικείμενο«Κοινωνική Στατιστική»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Διαδικτύου»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β ή Γ βαθμίδας, Κτηνιάτρου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
Επαναπροκήρυξη της Πλήρωσης θέσης αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας του ΕΙΕ
ΕΙΕ