Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 23/05/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

5 θέσεις ΔΕΠ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Χημείας, 2) Επιστήμης των Υλικών, 3) Φαρμακευτικής, 4) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και 5) Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο Βιοχημεία.
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 599/16-3-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 16-3-2021)
ΑΔΑ: ΨΓ0Ψ469Β7Θ-Λ6Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20589

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών σε βιομοριακά συστήματα και νανοϋλικά τεχνολογικού ενδιαφέροντος.
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 587/12-3-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 12-3-2021)
ΑΔΑ: ΩΥ5Κ469Β7Θ-ΩΘ8 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20592

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο Βιοχημεία με έμφαση στη μελέτη υποδοχέων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος.
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 599/16-3-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 16-3-2021)
ΑΔΑ: ΨΞ6Δ469Β7Θ-ΛΕ0 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20594

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία.
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 587/12-3-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 12-3-2021)
ΑΔΑ: Ω1ΑΛ469Β7Θ-4ΧΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20598

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογία Εκτροφής και Διακίνησης Οστρακοειδών.
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 587/12-3-2021 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 12-3-2021)
ΑΔΑ: 6Ι81469Β7Θ-ΧΩΞ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20602

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 23 / 5 / 2021

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Χημείας e-mail: Secretary@chemistry.upatra.gr
Επιστήμης των Υλικών e-mail: mscisecr@upatras.gr
Φαρμακευτικής e-mail: pharminf@upatras.gr
Επιστημών της Εκπαίδευσης e-mail: graecedu@upatras.gr
Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας e-mail: asfasecr@upatras.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5 θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική και Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3 θέσεις Επίκουρου Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2 θέσεις Επίκουρων Καθηγητών στην Ιατρική Σχολή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τομέα Χειρουργικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ