Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/03/2021

OKANA

Θέση Ιατρού Παθολόγου ή Γενικού για την κινητή μονάδα Θεσσαλονίκης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο Ενίσχυση του Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών κατά των Εξαρτήσεων, στο Μητροπολιτικό Δήμο
Θεσσαλονίκης, με κωδικό ΟΠΣ 5041775, Κωδικό Πράξης ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ00810144 της ΣΑ ΕΠ0081 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 - Άξονας
Προτεραιότητας: 09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο Βελτίωση της
πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, και για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) Ιατρό με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράταση μέχρι την
ολοκλήρωση της πράξης, με έδρα την ΠΕ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα σύμβασης, αριθμού ατόμων


Διάρκεια σύμβασης 24 μήνες από την σύναψη της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος. 2
ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ / ΠΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Από την ημερομηνία σύναψη της σύμβασης και έως 24 μήνες για το ίδιο άτομο με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος 1


Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 22/03/2021 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 26/03/2021 ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο
της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
3 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών ψυχικής υγείας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
10 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών στον ΟΚΥΥ Κύπρου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ
Κενή Θέση λειτουργού εξωσωματικής κυκλοφορίας για το ΓΝ Λευκωσίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κενή θέση Ιατροφυσικού
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ