Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/02/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Θέσεις διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Συνέλευση υπ’ αριθμ. 6/13-1-2021 του Τμήματος Aγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 5 του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016, την Υ.Α. Φ11/138717/Ζ2/13.10.2020 (Α.Δ.Α: ΨΑΑ146ΜΤΛΗ-Ε2Σ) και την από 11.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ9Ν46ΨΖ2Ν-ΕΘΤ) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, πίστωση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, ως εξής:


Μαθήματα:
Ένας (1) διδάσκοντας ή διδάσκουσα για τα παρακάτω μάθημα (εξάμηνο/χρονικό διάστημα):
402 Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος 4ο/ 5 μήνες
Ένας (1) διδάσκοντας ή διδάσκουσα για το παρακάτω μάθημα (εξάμηνο/χρονικό διάστημα):
403 Φυσιολογία Ζώων 4ο 5 μήνες
Ένας (1) διδάσκοντας ή διδάσκουσα για το παρακάτω μάθημα (εξάμηνο/χρονικό διάστημα):
404 Γεωργία Ακριβείας-Ευφυή Συστήματα 4ο/ 5 μήνες
Ένας (1) διδάσκοντας ή διδάσκουσα για τα παρακάτω μάθημα (εξάμηνο/χρονικό διάστημα):
406 Γεωργική Μετεωρολογία - Κλιματολογία 4ο/ 5 μήνες


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ταχυδρομικώς (Δ/νση: Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400, τηλ.: 22280 99525 - 99645) από
10/2/21 έως 20/2/21
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση καθηγητή έρευνας ή αναπληρωτή καθηγητή για την έδρα ευρωπαϊκού χώρου έρευνας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση ΔΕΠ στη Διοίκηση Τουρισμού
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
5 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής, Δημοτικής εκπαίδευσης και Ψυχολογίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόσληψη διδασκόντων του τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέσεις διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ