Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/02/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Θέσεις διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο τμήμα τεχνολογιών ψηφιακής βιομηχανίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Συνέλευση του Τμήματος της 25ης Ιανουαρίου 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 5 του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016, την Υ.Α.
Φ11/138717/Ζ2/13.10.2020 (Α.Δ.Α: ΨΑΑ146ΜΤΛΗ-Ε2Σ) και την από 11.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ9Ν46ΨΖ2Ν-ΕΘΤ) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα
μας μία (1) πίστωση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Δ/νση: Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Συγκρότημα Ευρίπου Εγκαταστάσεις ΕΚΠΑ Ψαχνά Ευβοίας,
ΤΚ 34400, τηλ.: 2228099673, Email: empourika@uoa.gr ) από 10/2/2021 έως 22/2/2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3.Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
4.Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή
αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Δ/νση: Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Συγκρότημα Ευρίπου
Εγκαταστάσεις ΕΚΠΑ Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400, τηλ.: 2228099673, Email: empourika@uoa.gr )
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση καθηγητή έρευνας ή αναπληρωτή καθηγητή για την έδρα ευρωπαϊκού χώρου έρευνας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση ΔΕΠ στη Διοίκηση Τουρισμού
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
5 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής, Δημοτικής εκπαίδευσης και Ψυχολογίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόσληψη διδασκόντων του τμήματος επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέσεις διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ