Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

3 Θέσεις Ερευνητoύ Γ βαθμίδας στο Κέντρο της Ελληνικής Λαογραφίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 73551/Ζ2 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.941/19.06.2020, τ. Γ΄, προκηρύσσεται
Η πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

Τρείς (3) θέσεις Ερευνητών Γ’ με κοινό γνωστικό αντικείμενο Λαογραφία.Φιλολογική Προφορική Παράδοση

Υπηρεσιακό Σημείωμα - Γνωστοποίηση

Γνωστοποιείται ότι ο τρόπος κατάθεσης υποψηφιοτήτων που περιγράφεται στο ΦΕΚ της Προκήρυξης 3 θέσεων Ερευνητών Γ’ βαθμίδας με Γνωστικό Αντικείμενο Λαογραφία. Φιλολογική Προφορική Παράδοση δεν ισχύει πλέον, καθώς σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 134664 ΥΑ (ΦΕΚ 695Β’/4-3-20,) τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών έχουν ενταχθεί στο σύστημα εκλογής ΑΠΕΛΛΑ και συνεπώς όλες οι υποψηφιότητες κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Από το Τμήμα Ερευνητικού Προσωπικού
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην Προκήρυξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο.
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
3 θέσεις με απόσπαση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
ΕΛΙΔΕΚ
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Κω
FRAPORT GREECE
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Σαντορίνης
FRAPORT GREECE
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Μυκόνου
FRAPORT GREECE
Κενή οργανική θέση αξιωματικού -κληρικού στην Ελληνική Αστυνομία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ