Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 11/02/2021

ΔΕΗ

Θέση Διευθυντή κλάδου επιστήμης δεδομένων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή Κλάδου Επιστήμης Δεδομένων της Διεύθυνσης Στατιστικής Ανάλυσης & Διασφάλισης Ποιότητας,
με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε αναγνωρισμένους
Τυπικά Προσόντα:
Υποχρεωτικά
• Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο στα εξής γνωστικά πεδία: Επιστήμης Δεδομένων, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανική Μάθηση, Στατιστικής, Οικονομικών, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
• Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη Δεδομένων (Business Analytics αηά Data Science) ή Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science ή Machine Learning) ή Επιχειρησιακή Έρευνα ή σε άλλο παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο.
• Τουλάχιστον 7 ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης ή/και τουλάχιστον τετραετή σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, εκτεταμένου εύρους και διασποράς σε συναφές με το κάτωθι περιγραφόμενο αντικείμενο.
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ουσιαστικά Προσόντα/ Επαγγελματικές Ιδιότητες:
• Επαγγελματικό ήθος και συνέπεια
• Ηγετικές ικανότητες
• Αναλυτική και κριτική σκέψη, οργανωτικότητα
• Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ικανότητα παρουσίασης δεδομένων
• Ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών που έχουν προκύψει στον Κλάδο της Επιστήμης των Δεδομένων και της Μηχανικής Μάθησης και σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων, με τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων για την κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης και τη λήψη αποφάσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υποβολή υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση LKollia@dei.com.gr Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, είναι τα ακόλουθα:
Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
Βιογραφικό Σημείωμα κατά το πρότυπο europass/ cedefop (στην ελληνική γλώσσα)
Δικαιολογητικά πιστοποίησης των κατεχομένων τυπικών προσόντων (Για τους υποψηφίους που εργάζονται στη ΔΕΗ η υποβολή είναι προαιρετική, τα υπόψη δικαιολογητικά θα αντληθούν από τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους) ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε
Τα ηλεκτρονική μορφή (αρχεία DOC, PDF, TIFF, JPG, BMP, κ.λπ.).
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 210 5293136.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
3 θέσεις με απόσπαση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
ΕΛΙΔΕΚ
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Κω
FRAPORT GREECE
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Σαντορίνης
FRAPORT GREECE
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Μυκόνου
FRAPORT GREECE
Κενή οργανική θέση αξιωματικού -κληρικού στην Ελληνική Αστυνομία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ