Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 08/03/2021

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

4 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ- Εντεταλμένος Ερευνητής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ - Εντεταλμένος Ερευνητής


Α) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: Υγεία και Ευζωία των Παραγωγικών Ζώων
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και την ευζωία των παραγωγικών ζώων (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο) στην εκτροφή, τη μεταφορά και τη θανάτωσή τους. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της υγείας και ευζωίας των παραγωγικών ζώων με τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα των ζωικών προϊόντων.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@vri.gr ή να καλέσουν στο τηλ.: 2310365370 ή 2310365394 (Ε. Πετανίδου)


Β) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Ακρόδρυων Δένδρων (Βαρδάτες Φθιώτιδας), με γνωστικό
αντικείμενο: Δενδροκομία Ακρόδρυων
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Δημιουργία νέων ποικιλιών, αξιολόγηση και αξιοποίηση τοπικών και ξενικών ποικιλιών και υποκειμένων ακρόδρυων ειδών. Μελέτη επίδρασης της κλιματικής αλλαγής σε καλλιέργειες ακρόδρυων και
μηχανισμών προσαρμογής τους. Μελέτη και ανάπτυξη σύγχρονων και αειφορικών μεθόδων καλλιέργειας και τεχνικών συγκομιδής.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση director@ipgrb.gr ή να καλέσουν στο τηλ.: 2310471110 (εσωτ. 0128 Π. Πέγκα).


Γ) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων (Ημαθία), με γνωστικό
αντικείμενο: Δενδροκομία Φυλλοβόλων Δένδρων
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Αξιολόγηση και αξιοποίηση τοπικών και ξενικών ποικιλιών και υποκειμένων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων. Δημιουργία νέων ποικιλιών. Μελέτη της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής σε καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων και μηχανισμών προσαρμογής τους. Ανάπτυξη σύγχρονων και αειφορικών μεθόδων καλλιέργειας. Μετασυλλεκτική φυσιολογία καρπών.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση director@ipgrb.gr ή να καλέσουν στο τηλ.: 2310471110 (εσωτ. 0128 Π. Πέγκα).


Δ) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημεία Καλλιεργούμενων Φυτών
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Μελέτη βασικών μεταβολικών λειτουργιών των καλλιεργούμενων φυτών σε κανονικές συνθήκες ή σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης, με έμφαση στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.
Προσδιορισμός οξειδωτικού στρες και διερεύνηση του ρόλου των ενεργών μορφών οξυγόνου και των ωσμωρυθμιστικών ενώσεων. Μελέτη του ρόλου των δευτερογενών μεταβολιτών ως αντιοξειδωτικές
ενώσεις.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση director@ipgrb.gr ή να καλέσουν στο τηλ.: 2310471110 (εσωτ. 0128 Π. Πέγκα).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 8η Μαρτίου 2021.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
3 θέσεις με απόσπαση στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
ΕΛΙΔΕΚ
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Κω
FRAPORT GREECE
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Σαντορίνης
FRAPORT GREECE
Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Μυκόνου
FRAPORT GREECE
Κενή οργανική θέση αξιωματικού -κληρικού στην Ελληνική Αστυνομία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ