Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 08/03/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 θέσεις ΔΕΠ στο παιδαγωγικό και στο τμήμα Φυσικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πλήρωσης θέσεων καθηγητών
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων,38221 Βόλος, τηλ. 24210 74800, Fax: 24210 74799,e-mail: g-sed@uth.gr, Αρμόδια κ. Μπαλαμπάνη Ευανθία.
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές Προσεγγίσεις (Αρ. Προκ. 17568/20/ΓΠ/15-09-2020, ΦΕΚ
2139/24-12-2020/τ.Γ’, ΑΔΑ: 91Χ5469ΒΞ-0ΙΩ)
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP19377
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ
Το γνωστικό αντικείμενο Μαθησιακές Δυσκολίες: Διδακτικές Προσεγγίσεις εξετάζει τις ΜΔ υπό το πρίσμα των διδακτικών-εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Στο αντικείμενο εμπίπτουν ζητήματα σχεδιασμού
διδακτικών παρεμβάσεων, ανίχνευσης, αξιολόγησης και διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών καθώς και εκπαίδευσης ειδικών παιδαγωγών σε θέματα διαχείρισης μαθησιακών δυσκολιών στο σχολικό πλαίσιο.


ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, 3ο Χ.Λ.Μ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας, Τ.Κ. 35100, τηλ. 2231060139, Fax:2231033945,email: g-phys@uth.gr , Αρμόδια κ. Κιούση φωτεινή
1. Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Διατάξεις λέιζερ βραχέων παλμών και εφαρμογές τους σε όλο-οπτικές διαδικασίες, μη
γραμμική οπτική και αισθητήρες (Αρ. Πρωτ.: 17752/20/ΓΠ2/17-09-2020, Φ.Ε.Κ. 2139/24-12- 2020/τ.Γ΄, ΑΔΑ: 6ΒΦ946Β7Ξ-0ΩΓ )
Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP19378
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Πειραματική και θεωρητική μελέτη διατάξεων παλμικών λέιζερ βραχέων παλμών, μέτρηση και βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών τους. Υλοποίηση διατάξεων παλμικών λέιζερ. Πειραματικές
εφαρμογές παλμικών λέιζερ: μη γραμμική διάδοση και υλοποίηση ολο-οπτικών διαδικασιών, μέτρηση μη γραμμικών χαρακτηριστικών υλικών, ανάπτυξη αισθητήρων.


Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 08-03-2021.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
(2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Δασολογίας και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2 θέσεις ΔΕΠ στο παιδαγωγικό και στο τμήμα Φυσικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ΔΕΠ στο τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόσκληση διδασκόντων του τμήματος Φυσικοθεραπείας σύμφωνα με το ΠΔ 407/80
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ