Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/01/2021

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

2 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στο Ινστιτούτο Ελιάς και το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Φυτών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), ανακοίνωσε την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, ως ακολούθως:

Α) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ’ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / Τμήμα Αμπέλου (Αθήνα), με γνωστικό αντικείμενο: Γενετική Βελτίωση Αμπέλου

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Βελτίωση αμπέλου με χρήση κλασικών μεθόδων όπως ο τεχνητός υβριδισμός καθώς και σύγχρονων μεθόδων μοριακής βιολογίας. Γενετική ταυτοποίηση και αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών αμπέλου.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@nagref-cha.gr ή να καλέσουν στο τηλ.: 2821083410.

Β) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, με γνωστικό αντικείμενο: Ποιότητα Εδάφους
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Ολιστική προσέγγιση των σχέσεων και λειτουργιών μεταξύ των βιολογικών, χημικών και φυσικών ιδιοτήτων/δεικτών ποιότητας του εδάφους που διαμορφώνονται από τη χρήση της γης. Ανάπτυξη και
εφαρμογή συστημάτων γεωργίας ακριβείας και καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης των εισροών (θρεπτικών στοιχείων και νερού) στις βασικές καλλιέργειες, που επηρεάζουν τις λειτουργίες του εδάφους.
Γεωργική χρήση οργανικών παραπροϊόντων αστικής και αγρο-βιομηχανικής δραστηριότητας ως εδαφοβελτιωτικά υλικά, δυναμική της οργανικής ουσίας του εδάφους, επίδραση της διαχείρισης του
εδάφους στα περιβαλλοντικά αποτυπώματα άνθρακα και νερού.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση gramateia.lar@nagref.gr ή να καλέσουν στο τηλ.: 2410671280 & 2410671300.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 20η Ιανουαρίου 2021.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας
EKETA
Θέση επιστήμονα Β ή Γ βαθμίδας στο ΕΚΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Θέση ειδικού λειτουργικού επιστήμονα Β βαθμίδας στο ΕΚΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΙΕ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
4 θέσεις ερευνητικού προσωπικου βαθμίδας Β
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ