Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/12/2020

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αιτήσεις για προσλήψεις επικουρικών ιατρών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Για την υποβολή αιτήσεων για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών, για την πρόσληψη σε φορείς αρμοδιότητας Διοίκησης 3ηςΥγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.)
Μακεδονίας.
Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών σε φορείς αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών, κατά ειδικότητα, που τηρεί η υπηρεσία.
Ο αριθμός και οι ειδικότητες ιατρών, που πρόκειται άμεσα να προσληφθούν ανά φορέα, είναι οι κάτωθι :


Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας (για το Αιματολογικό Τμήμα) 1 12 Μήνες
Αναισθησιολογίας 5 12 Μήνες
Γενικής Ιατρικής 1 12 Μήνες
Ιατρικής Βιοπαθολογίας 1 12 Μήνες

ΜΕΘ (Παθολογία ή Καρδιολογία ή Αναισθησιολογία ή Πνευμονολογία ή Χειρουργική ή Νεφρολογία) 2 36 Μήνες
Νευροχειρουργικής 1 12 Μήνες
Παθολογίας 2 12 Μήνες
Παθολογικής Ανατομικής 1 12 Μήνες
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας 3 12 Μήνες

Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου
Αναισθησιολογίας 1 12 Μήνες
Ιατρικής Βιοπαθολογίας 3 12 Μήνες

ΜΕΘ (Παθολογία ή Καρδιολογία ή Αναισθησιολογία ή Πνευμονολογία ή Χειρουργική ή Νεφρολογία) 2 36 Μήνες
ΜΕΘ (Παθολογίας) 1 36 Μήνες
Νεφρολογίας 1 36 Μήνες

Γ.Ν.Θ. Γεννηματάς
Αναισθησιολογίας 1 12 Μήνες
Γενικής Ιατρικής 3 12 Μήνες
Παθολογίας 4 12 Μήνες

Γ.Ν.Θ. Άγιος Δημήτριος
Αναισθησιολογίας 1 12 Μήνες
Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας 4 12 Μήνες
Ιατρικής Βιοπαθολογίας 1 12 Μήνες


Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Ακτινοδιαγνωστικής 1 36 Μήνες
Καρδιολογίας 1 36 Μήνες
Παθολογίας 2 36 Μήνες
Παιδοψυχιατρικής 1 36 Μήνες

Γ.Ν. Κατερίνης
Αναισθησιολογίας 1 24 Μήνες
Ακτινοδιαγνωστικής 1 24 Μήνες

Ακτινοδιαγνωστικής (με εμπειρία στον Μαστογράφο) 1 24 Μήνες
Γενικής Ιατρικής για ΤΕΠ 1 36 Μήνες

ΜΕΘ (Παθολογία ή Καρδιολογία ή Αναισθησιολογία ή Πνευμονολογία ή Χειρουργική ή Νεφρολογία) 3 36 Μήνες
Παθολογίας 3 24 Μήνες
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας 1 24 Μήνες


Γ.Ν. Βέροιας
Αναισθησιολογίας 1 24 Μήνες
Ακτινοδιαγνωστικής 1 24 Μήνες
Παθολογίας 1 24 Μήνες
Παθολογίας 4 12 Μήνες
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας 1 24 Μήνες


Γ.Ν. Νάουσας
Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας 1 24 Μήνες
Γενικής Ιατρικής 1 24 Μήνες
Καρδιολογίας 1 24 Μήνες
Παθολογίας 1 24 Μήνες

Γ.Ν. Έδεσσας
Ακτινοδιαγνωστικής 1 24 Μήνες
Γενικής Ιατρικής 2 24 Μήνες
Ιατρικής Βιοπαθολογίας 1 24 Μήνες
Παθολογίας 3 24 Μήνες
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας 1 24 Μήνες


Γ.Ν. Γιαννιτσών
Ακτινοδιαγνωστικής 2 24 Μήνες

ΜΕΘ (Παθολογία ή Καρδιολογία ή Αναισθησιολογία ή Πνευμονολογία ή Χειρουργική ή Νεφρολογία) 2 36 Μήνες
Παθολογίας 3 24 Μήνες
Παιδιατρικής 2 24 Μήνες
Χειρουργικής 1 24 Μήνες


Γ.Ν. Κοζάνης
Αναισθησιολογίας 2 24 Μήνες
Ακτινοδιαγνωστικής 1 24 Μήνες
Γενικής Ιατρικής για ΤΕΠ 3 36 Μήνες
Δερματολογίας Αφροδισιολογίας 1 24 Μήνες
Καρδιολογίας 1 24 Μήνες

ΜΕΘ (Παθολογία ή Καρδιολογία ή Αναισθησιολογία ή Πνευμονολογία ή Χειρουργική ή Νεφρολογία) 4 36 Μήνες
Νεφρολογίας 1 24 Μήνες
Ορθοπεδικής 3 24 Μήνες
Ουρολογίας 1 24 Μήνες
Παθολογίας 2 24 Μήνες


Γ.Ν. Κοζάνης
Παθολογίας για ΤΕΠ 3 24 Μήνες
Παιδιατρικής 1 24 Μήνες
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας 1 24 Μήνες
Χειρουργικής 1 24 Μήνες
Ψυχιατρικής 1 24 Μήνες

Γ.Ν. Πτολεμαΐδας
Αναισθησιολογίας 1 12 Μήνες
Γενικής Ιατρικής για ΤΕΠ 2 36 Μήνες
Ιατρικής Βιοπαθολογίας 1 12 Μήνες
Καρδιολογίας 1 24 Μήνες

ΜΕΘ (Παθολογία ή Καρδιολογία ή Αναισθησιολογία ή Πνευμονολογία ή Χειρουργική ή Νεφρολογία) 1 36 Μήνες
Παθολογίας 1 24 Μήνες
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας 1 24 Μήνες
Χειρουργικής 1 12 Μήνες


Γ.Ν. Γρεβενών
Αναισθησιολογίας 1 36 Μήνες
Μαιευτικής Γυναικολογίας 1 36 Μήνες

Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Γενικής Ιατρικής 1 36 Μήνες


Γ.Ν. Καστοριάς
Αναισθησιολογίας 1 36 Μήνες
Γενικής Ιατρικής 2 36 Μήνες
Καρδιολογίας 2 36 Μήνες
Παθολογίας 1 36 Μήνες
Παιδιατρικής 2 36 Μήνες
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας 1 36 Μήνες


Γ.Ν. Φλώρινας
Αναισθησιολογίας 1 36 Μήνες
Ακτινοδιαγνωστικής 1 36 Μήνες
Γενικής Ιατρικής 3 36 Μήνες
Ιατρικής Βιοπαθολογίας 1 36 Μήνες
Ορθοπεδικής 1 36 Μήνες
Παθολογίας 2 36 Μήνες
Παιδιατρικής 1 36 Μήνες
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας 1 36 Μήνες
Παθολογίας 2 12 Μήνες
Παθολογίας για ΤΕΠ 1 12 Μήνες
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας 1 12 Μήνες

Τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης καθώς και τα δικαιολογητικά που οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν μαζί με τις αιτήσεις, ώστε να εγγραφούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, αναφέρονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, στην διαδρομή Επικουρικοί Ιατροί της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ενταχθούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ώστε να προσληφθούν άμεσα στις ως άνω θέσεις, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 30/12/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση iatrika3ype@gmail.com καθότι οι θέσεις αυτές ισχύουν μέχρι το τέλους του 2020.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέσεις συνεργατών ιατρών παθολογίας ή γενικής ιατρικής και νεφρολογίας για το ΓΝ Θήρας
ΑΕΜΥ ΑΕ
10 θέσεις Ιατρών στον ΕΟΔΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
4 θέσεις ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3 θέσεις Ιατρών Εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παροχή υπηρεσιών από Ιατρό Εργασίας και Νοσηλευτή στην ΕΥΔΑΠ
ΕΥΔΑΠ ΑΕ