Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 21/12/2020

ΑΣΠΑΙΤΕ

Θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 46/25-11-2020 (θέμα: 2.4) Απόφαση της ΔΕ, προβαίνει στην έκτακτη πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του ανωτέρω Τμήματός της για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2020-2021. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Εργαστηριακού Συνεργάτη (σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος , όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά της βαθμίδας του Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα,


Χειμερινό εξάμηνο - Εργαστηριακοί συνεργάτες Ώρες προς προκήρυξη
Γενική Τεχνολογία 16 ώρες/εβδομαδιαίως
Σύνολο ωρών 16 ώρες/εβδομαδιαίως


Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέσεις Επιστημονικών και
Εργαστηριακών Συνεργατών της ΑΣΠΑΙΤΕ. Με χρήση αυτού του συστήματος θα γίνει επίσης και η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων σε μορφή PDF.
Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με ημερομηνία έναρξης στις 02/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ και λήξης στις 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.59 .
Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aitiseis.aspete.gr.
Δικαιολογητικά που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού συστήματος, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Δασολογίας και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2 θέσεις ΔΕΠ στο παιδαγωγικό και στο τμήμα Φυσικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ΔΕΠ στο τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόσκληση διδασκόντων του τμήματος Φυσικοθεραπείας σύμφωνα με το ΠΔ 407/80
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ