Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 06/01/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων :

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Γλυπτική
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 616/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΚ3469Β7Κ-2ΧΥ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1624/12-10-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑPP18526
Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Ελεύθερο Σχέδιο
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 618/29-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΜΖ469Β7Κ-Μ3Τ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1624/12-10-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑPP18527
Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Ζωγραφική
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 620/29-09-2020 (ΑΔΑ: 63ΒΖ469Β7Κ-ΚΚΚ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1624/12-10-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑPP18525
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, 531.00 Φλώρινα. Υπεύθυνος κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, τηλ. 23850-55250.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 06-01-2021

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στις Διαπροσωπικές σχέσεις, στην Εκπαίδευση και στη Συμπεριφορά Επίτευξης
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 624/29-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΕ7469Β7Κ-Φ84) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1624/12-10-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑPP18515
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, 531.00 Φλώρινα. Υπεύθυνη κ. Ελένη Φωτιάδου, τηλ. 23850-55100.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 06-01-2021

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Σχολική εργοθεραπεία-αισθητηριακή επεξεργασία, προσαρμοστική συμπεριφορά και ποιότητα ζωής σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 610/28-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΟ1469Β7Κ-ΟΥΙ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1624/12-10-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑPP18516
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εργοθεραπείας: Περιοχή Κεπτσέ, Πτολεμαΐδα, ΤΚ 50200. Υπεύθυνη κ. Σχουλίδου Καλλιόπη, τηλ. 2461068055.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 06-01-2021


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Δασολογίας και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2 θέσεις ΔΕΠ στο παιδαγωγικό και στο τμήμα Φυσικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ΔΕΠ στο τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόσκληση διδασκόντων του τμήματος Φυσικοθεραπείας σύμφωνα με το ΠΔ 407/80
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ