Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 13/12/2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

5 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Φιλολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τµηµάτων: 1) Βιολογίας, 2) Ιατρικής, 3) Φαρµακευτικής, 4) Φιλολογίας και 5)
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων (µε έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστηµίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο Μοριακή Βιοτεχνολογία.
ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)
ΑΔΑ: 6Ι?Ξ469Β7Θ-Σ2Χ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18216


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Χειρουργικός Τοµέας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε ιδιαίτερη επιστηµονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείµενο Αγγειοχειρουργική.
ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)
ΑΔΑ: 6Γ9Ο469Β7Θ-ΦΧΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18218


ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο Φαρµακευτική Χηµεία.
ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄
(ηµεροµηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18219


ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε γνωστικό αντικείµενο Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία.
ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18220


ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (µε έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων.
ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄ (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)
ΑΔΑ: 6ΛΖ1469Β7Θ-97Χ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18222
Λήξη προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 13 / 12 / 2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τµηµάτων και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:
Βιολογίας: e-mail: grambio@upatras.gr
olontou@upatras.gr
Ιστότοπος: www.biology.upatras.gr τηλ.: 2610-969201/969203-205/997975

Ιατρικής: e-mail: secretary@med.upatras.gr
Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
τηλ.: 2610-969100/969101/969102/969103/969104/969106/969108/969114/969169


Φαρµακευτικής e-mail: pharminf@upatras.gr
Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr
τηλ.: 2610-962300/962310/962320/962330

Φιλολογίας: e-mail: philsec@upatras.gr
Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
τηλ.: 2610 -996234/ 969759/ 969757

Διοίκησης Επιχειρήσεων e-mail: gramdeapt@upatras.gr, askepeta@upatras.gr
Αγροτικών Προϊόντων Ιστότοπος: www.deapt.upatras.gr και Τροφίµων τηλ.: 26410-74121/74108/74109


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πρόσληψη διδασκόντων του ΠΔ 407/80 στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
πρόσληψη διδάσκοντα του ΠΔ 407/80 στο τμήμα μουσικής επιστήμης του ΠΑΜΑΚ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
θέση επικουρου καθηγητή στη σχολή αρχιτεκτόνων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ