Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ιατρών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ιατρών Για την στελέχωση της ειδικής επιτροπής ιατρών αναφορικά με την οριστική εκτίμηση της
ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.


Προσκαλούμε ιατρούς που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στο Μητρώο Ιατρών που συστάθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4663/2020 (Α΄30).


Α. ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΤΡΩΝ
Σκοπός λειτουργίας του Μητρώου Ιατρών είναι η στελέχωση της ειδικής επιτροπής ιατρών, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το α. 56 του ν. 4663/2020 και έχει
ως έργο της την οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εμφανίζουν προβλήματα υγείας τα οποία εμπίπτουν
στο παράρτημα ΙΙΙ του Ν.4413/2016 (Α’ 148 ).


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου,
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση doctors-list@yme.gov.gr.
2. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία:
α) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την κατά νόμο θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις /
δεν έχει τα κωλύματα, κατά περίπτωση, της παραγράφου (Γ) της παρούσας.
γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
δ) Αποδεικτικά έγγραφα - βεβαιώσεις για την επαγγελματική εμπειρία.
Δείτε την πρόσκληση


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέση Επικουρικού Ιατρού Παθολόγου στο ΓΝ Ικαρίας
Γ.Ν.- Κ.Υ ΙΚΑΡΙΑΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ιατρών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κενή θέση Λειτουργού εξωσωματικής κυκλοφορίας για το ΓΝ Λευκωσίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
6 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών ψυχικής υγείας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
11 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ