Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 11/11/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν, σε οποιονδήποτε τρίτο, καταστάσεις με οποιοδήποτε στοιχείο των ψηφοφόρων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το υπουργείο παιδείας με την εγκύκλιο του 152821/ΓΔ5/09-11-2020 (ΑΔΑ: Ρ7ΓΠ46ΜΤΛΗ-0Τ0)
Δεδομένων των ανωτέρω, επισημαίνεται στις εφορευτικές επιτροπές ότι δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, καταστάσεις με οποιοδήποτε στοιχείο - προσωπικό δεδομένο των ψηφοφόρων, όπως τα ονοματεπώνυμά τους.

Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι υπάρχει ατομική και προσωπική ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στην εκλογική διαδικασία για τη σωστή τήρηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις .

Διαβάστε την εγκύκλιο


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Δελτία Τύπου
Η αποκατάσταση και ενίσχυση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στη δευτεροβάθμια τυπική εκπαίδευση, είναι επιτακτική ανάγκη
ΓΣΕΕ
Συνεργασία ΥΠΑΙΘ με πρεσβεία της Ολλανδίας και το Orange Grove
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Συγκρότηση νέας διοικούσας επιτροπής πρότυπων πειραματικών σχολείων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Επιστολή ΟΙΕΛΕ προς τον υπουργό παιδείας για το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης
ΟΙΕΛΕ
Για τις κενές θέσεις ΔΕΠ, τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών
ΠΟΣΔΕΠ