Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/12/2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

7 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Μουσικής,Γεωλογία και Ιατρικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1502/28-9-20 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πανεπιστημιούπολη 157 84, Ζωγράφου, τηλ.:210 727 7772)

ΤΟΜΕΑΣ: Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 28783/29-5-20/25-5-20 (ΑΔΑ: 6ΒΜΠ46ΨΖ2Ν-Σ1Φ)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Εθνομουσικολογία-Μουσικοί Πολιτισμοί της Εγγύς και Μέσης Ανατολής
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πανεπιστημιόπολη 157 84, Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4279)

ΤΟΜΕΑΣ: Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

-Αριθ. Προκήρυξης 30378/17-6-2020/5-6-2020 (ΑΔΑ: Ω3Δ346ΨΖ2Ν-ΒΦΙ)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Γεωχημεία - Γεωχημεία Μαγμάτων

-Αριθ. Προκήρυξης 28571/28-5-2020/18-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΔΙ46ΨΖ2Ν-ΙΣ7)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Κοιτασματολογία - Βιομηχανικά Ορυκτά

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)
ΤΟΜΕΑΣ: Κλινικοεργαστηριακός
-Αριθ. Προκήρυξης 29583/16-6-2020/4-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΒΠ46ΨΖ2Ν-5Σ2)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
ΤΟΜΕΑΣ: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 29567/11-6-2020/4-6-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΖΟ46ΨΖ2Ν-ΠΩΕ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Νευρολογία

-Αριθ. Προκήρυξης 29566/11-6-2020/4-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΗΨ46ΨΖ2Ν-Ω9Τ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Παιδοψυχιατρική

ΤΟΜΕΑΣ: Χειρουργικής
-Αριθ. Προκήρυξης 29576/11-6-2020/4-6-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Γ646ΨΖ2Ν-ΙΚΠ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: Αναισθησιολογία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 15-12-20.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πρόσληψη διδασκόντων του ΠΔ 407/80 στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
πρόσληψη διδάσκοντα του ΠΔ 407/80 στο τμήμα μουσικής επιστήμης του ΠΑΜΑΚ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
θέση επικουρου καθηγητή στη σχολή αρχιτεκτόνων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ