Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 13/10/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ

Θέση Διευθυντή Κλάδου Λογιστηρίου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή Κλάδου Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΛΥ), με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλού
επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας κτηθείσας σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.


Τυπικά Προσόντα:
Υποχρεωτικά
• Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο, οικονομικής κατεύθυνσης
• Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξης
• Τουλάχιστον 8ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης ή/ και τουλάχιστον τετραετή σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών εκτεταμένου εύρους
και διασποράς, σε συναφές με το κάτωθι περιγραφόμενο αντικείμενο.


Επιθυμητά
• Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας


ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υποβολή υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση I.Kollia@dei.com.gr
2. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν έως και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020.


3. Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, είναι τα ακόλουθα:
i) Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
ii) Βιογραφικό Σημείωμα κατά το πρότυπο europass/ cedefop (στην ελληνική γλώσσα)
iii) Δικαιολογητικά πιστοποίησης των κατεχομένων τυπικών προσόντων (Για τους υποψηφίους που εργάζονται στη ΔΕΗ η υποβολή είναι προαιρετική, ταυπόψη δικαιολογητικά θα αντληθούν από τους
ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία DOC, PDF, TIFF, JPG, BMP,κ.λπ.).
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 210 5293136.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Διευθυντή Κλάδου Λογιστηρίου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ
θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης προσλήψεων ανάπτυξης και εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ
Θέση Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Εταιρικού Κέντρου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ
Θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ
Θέση Διευθυντή Εκπροσώπησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ