Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 12/10/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ

Θέση Διευθυντή Εκπροσώπησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπροσώπησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.


Τυπικά Προσόντα:
Υποχρεωτικά
• Σπουδές και επαρκή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
• Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα ληφθεί υπόψη.


Ουσιαστικά Προσόντα/
Επαγγελματικές Ιδιότητες:
• Επαγγελματικό ήθος και συνέπεια.
• Ακεραιότητα.
• Αναλυτική και συνθετική σκέψη, κριτική ικανότητα, προσανατολισμός στη διαρκή ενημέρωση.
• Ευελιξία και δημιουργικότητα.
• Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες


Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υποβολή υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση E.Spyropoulou@dei.com.gr
2. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.
3. Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους, στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, είναι τα ακόλουθα:
i) Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
ii) Βιογραφικό Σημείωμα κατά το πρότυπο europass/ cedefop (στην ελληνική γλώσσα)
iii) Δικαιολογητικά πιστοποίησης των κατεχομένων τυπικών προσόντων (Για τους υποψηφίους που εργάζονται στη ΔΕΗ η υποβολή είναι προαιρετική, τα
υπόψη δικαιολογητικά θα αντληθούν από τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία DOC, PDF, TIFF, JPG, BMP, κ.λπ.).
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο:2105293135.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Διευθυντή Κλάδου Λογιστηρίου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ
θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης προσλήψεων ανάπτυξης και εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ
Θέση Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Εταιρικού Κέντρου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ
Θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ
Θέση Διευθυντή Εκπροσώπησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ