Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/10/2020

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

3 θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στον ΕΛΓΟ Δήμητρα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής.

Α) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: Κτηνιατρική Επιδημιολογία
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Μελέτη της επιδημιολογίας και διασποράς παρασίτων και λοιπών παθογόνων στο περιβάλλον και τους ξενιστές, των σχέσεων παθογόνου-φορέα-ξενιστή και των σύγχρονων τρόπων ολοκληρωμένης
αντιμετώπισης της εξάπλωσης των νοσημάτων στους ξενιστές.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
info@vri.gr ή να καλέσουν στο τηλ.: 2310365370 ή 2310365394 (Ε. Πετανίδου)


Β) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο: Φυσιολογία Δασικών Ειδών
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Μελέτη των φυσιολογικών λειτουργιών των δασικών ειδών, των διεργασιών των δασικών οικοσυστημάτων και της αλληλεπίδρασης της φυσιολογίας δασικών ειδών με βιοτικούς και αβιοτικούς
παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως ειδικότερα η μελέτη παραμέτρων φωτοσύνθεσης, διαπνοής, στοματικής αγωγιμότητας φύλλων/βελονών και κόμης, υδραυλικής αγωγιμότητας, υδατικού δυναμικού,
πυκνότητας ροής φυτικών χυμών, εμβολής και ανατομικών χαρακτηριστικών αγωγών ιστών ξυλώματος δασικών ειδών. Επίσης, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για τη μελέτη των ημερήσιων και εποχιακών κυμάνσεων της ροής φυτικών χυμών στους αγωγούς ιστούς δασικών δένδρων και μελέτη της επίδρασης της ηλικίας και του μεγέθους των δασικών δένδρων στη φυσιολογική τους οικολογία.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
gram@fria.gr ή να καλέσουν στο τηλ.: 2107784850.


Γ) Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο: Δασική Οικονομική - Οικονομική Περιβάλλοντος
Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου
Αφορά στις οικονομικές έννοιες του δάσους και των δασικών εκμεταλλεύσεων ως εργαλεία οικονομικής ανάλυσης (το δάσος ως κεφάλαιο, το δασικό επιτόκιο, την προεξόφληση και τον ανατοκισμό των
ετήσιων και περιοδικών προσόδων), στην οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της δασικής παραγωγής (ξυλωδών και μη προϊόντων), στις δασικές επενδύσεις και στον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών, καθώς και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων της δασοπονίας στη βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία.
Επίσης περιλαμβάνει την ανάλυση των σημαντικότερων σημείων σύνδεσης της οικονομικής δραστηριότητας και του φυσικού περιβάλλοντος, όπως: η περιβαλλοντική πολιτική, η χάραξη
κοινωνικοοικονομικών και οικολογικών στρατηγικών, η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στη δασοπονία, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αποτίμηση της αξίας των δασικών πόρων, η
διαδικασία παραγωγής βιοενέργειας από δασοκομικά προϊόντα, η εκτίμηση του διαθέσιμου δυναμικού και της κατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων, η αλλαγή χρήσεων γης και οι κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις τους στη μεταβολή του τοπίου και η βιώσιμη απόληψη δασοκομικών προϊόντων.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
gram@fria.gr ή να καλέσουν στο τηλ.: 2107784850.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν και να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2020.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων
ΙΝΙΒΙΣ
Γίνετε γονέας SOS για τα παιδικά χωριά Βάρης, Πλαγιαρίου, Θράκης και Κρήτης
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
Θέση Διευθυντή Κλάδου Λογιστηρίου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ
θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης προσλήψεων ανάπτυξης και εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ
Θέση Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Εταιρικού Κέντρου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΕ