Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 13/10/2020 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

EPSO

86 θέσεις εργασίας στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως διοικητικούς υπαλλήλους (ομάδα καθηκόντων AD).
Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:
AD 5: 53
AD 7: 33
Βαθμοί AD 5 και AD 7

Εάν προσληφθείτε με τον παρόντα διαγωνισμό, τα κύρια καθήκοντά σας μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
-παρακολούθηση, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με πολιτικές και θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, που καλύπτουν διάφορες χώρες και περιοχές του πλανήτη, καθώς και διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς
-διαμόρφωση στρατηγικού προσανατολισμού και ανάπτυξη πολιτικών για την εξωτερική δράση της ΕΕ
-συμβολή στη διαχείριση καταστάσεων κρίσης και ζητημάτων σχετικών με την ασφάλεια
-ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων και δικτύωσης με τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό την προώθηση και την προάσπιση των συμφερόντων και των αξιών της ΕΕ στις σχέσεις της με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς
-προετοιμασία ενημερώσεων, σύνταξη ομιλιών, δελτίων Τύπου, δημοσιευμάτων στα μέσα ενημέρωσης στα αγγλικά ή στα γαλλικά
- συμβολή στη διοργάνωση και προετοιμασία διασκέψεων και εκδηλώσεων, προετοιμασία διαπραγματεύσεων
- εκπροσώπηση της ΕΕ σε συνεδριάσεις, διαπραγματεύσεις και δημόσιες εκδηλώσεις
- διευκόλυνση του τοπικού συντονισμού της ΕΕ στις αντιπροσωπείες και αναπλήρωση του επικεφαλής της αντιπροσωπείας, αναλόγως των αναγκών
- συμβολή στη διεύθυνση και τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των σχετικών δομών της.

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό να:
είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικής, ή έχετε άδεια άσκησης του επαγγέλματος νομικού σε κράτος μέλος της ΕΕ;
γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη (Αγγλική ή Γαλλική) τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Για τον βαθμό AD 5: Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς διάρκειας πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από τουλάχιστον μονοετή επαγγελματική πείρα στον τομέα του διαγωνισμού.
Για τον βαθμό AD 7: Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τετραετούς διάρκειας πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα στον τομέα του διαγωνισμού.
Μηνιαίος Μισθός: AD 5 4700€ / AD 7 6000€
Τοποθεσία: Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο
Προθεσμία: 13 Οκτωβρίου 2020
Πληροφορίες ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Administrative Assistant
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΛΟΥ
2 Research Assistant Positions
CYENS
Team Leader Multidisciplinary Research Group
CYENS
Year-Round Internship Program
CYENS
Two PhD positions in Global Environmental Governance at Utrecht University
UTRECHT UNIVERSITY