Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2 θέσεις δικηγόρων στην περιφέρεια Πελοποννήσου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, εκ των οποίων ένας (1) παρ’ Αρείω Πάγω και εν ελλείψει τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, και ένας τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με πάγια μηνιαία αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για τη Νομική Υπηρεσίας της έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας και για τις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες ή τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αν παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του Ν.4194/2013, οι οποίοι θα έχουν ως έδρα τους την Τρίπολη. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης από δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, που κατέχει τα απαραίτητα προσόντα, η θέση θα καλυφθεί από δικηγόρο παρ’ Εφέταις, σύμφωνα με τα κριτήρια της προκήρυξης.


Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Οι ως άνω υπηρεσίες θα παρέχονται με την υποχρέωση της τήρησης πλήρους ωραρίου στην Υπηρεσία, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών. Θα τελούν δε σε σχέση άμεσης διοικητικής εξάρτησης μόνο από τον Περιφερειάρχη και σε περίπτωση απουσίας του το νόμιμο αναπληρωτή του.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Διεύθυνση Διοίκησης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη), απευθύνοντας την στο Τμήμα Γραμματείας (Τηλ/fax :2713-601107, 2713-601131,
2713-601133/2713-601174)
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ