Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θέση Ακαδημαϊκού υποτρόφου για την Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α π ο φ α σ ί ζ ε ι την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού υπότροφου για τη Μαιευτική -
Γυναικολογική Κλινική του ΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με δυνατότητα ανανέωσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου στο γνωστικό αντικείμενο Μαιευτική-Γυναικολογία με εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ Ιατρικής από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, να διαθέτουν τίτλο ειδικότητας ΜαιευτικήςΓυναικολογίας με τίτλο εξειδίκευσης στη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία, να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου
της αλλοδαπής και να διαθέτουν ερευνητικό και κλινικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης με κλινική εξειδίκευση στη γυναικολογική ενδοκρινολογία. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής θεωρείται επιθυμητό προσόν


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης, στη γραμματεία του Τμήματος στην ακόλουθη διεύθυνση και ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) στο email του Τμήματος: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, τηλ. 2410685703, fax. 2410685546, e-mail: g-med@uth.gr, Aρμόδια κα Αρετή Κοντογιάννη

Πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%A6%CE%A5469%CE%927%CE%9E-%CE%A9%CE%9E%CE%A9?inline=true


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ιατρών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κενή θέση Λειτουργού εξωσωματικής κυκλοφορίας για το ΓΝ Λευκωσίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
6 κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών ψυχικής υγείας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
11 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις για Ιατρούς Συνεργάτες Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής και Νεφρολογίας στο ΓΝ Θήρας
ΓΝ ΘΗΡΑΣ