Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 17/08/2020

ΓΝ ΣΑΜΟΥ «Αγιος Παντελεήμων»

3 θέσεις ειδικευμένων ιατρών επί θητεία Επιμελητών Β Παθολογίας και Παιδιατρικής και Διευθυντή Παιδιατρικής στο ΓΝ Σάμου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την προκήρυξη για πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Σάμου Άγιος Παντελεήμων ως εξής:

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:
1. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.)
2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
3. Τίτλο άσκησης αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, ειδικότερα:
α) για το βαθμό του ΕΒ', η κατοχή του τίτλου ειδικότητας,
β) για το βαθμό του Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια Δεν απαιτείται όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4ου άρθρου του Ν.4528/2018 (50 Α) που αντικατέστησε το άρθρο 26 προσόντα ιατρών του Ν. 1397/1983 (Α'143).
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4655/2020, σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που θα προκηρυχτούν μέχρι 31/12/2021, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της προκήρυξης. Από την διάταξη αυτή εξαιρούνται και δεν υποχρεούνται σε παραίτηση από τη θέση που κατέχουν στο ΕΣΥ, οι ιατροί που θα διεκδικήσουν θέσεις σε βαθμό Διευθυντή.
Επισημαίνεται ότι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή αν δεν έχει παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού (άρθρο 4 του Ν. 3754/2009).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 27-07-2020 ώρα 12.00 και λήγει στις 17-08-2020 ώρα 12.00.
Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε (5) φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.), δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής τους.
Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας esvdoctors.moh.gov.gr. εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων (παρούσα), συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α') και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (dpnp_@moh.gov.gr.)καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου Άγιος Παντελεήμων (www.nosokomeiosamou.gr). Επίσης, κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Σάμου , ενώ αποστέλλεται και στην 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.2dype.gr).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Κενή Θέση λειτουργού εξωσωματικής κυκλοφορίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
4 Κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για το εργαστήριο Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέση Ακαδημαϊκού υποτρόφου για την Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
6 θέσεις Ιατρών στο ΓΝ Κεφαλληνίας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ